Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Behavioural and Social Sciences PedOn

Onderzoek naar het vergroten van het welbevinden van gezinnen met een kind met ernstige meervoudige beperkingen mogelijk door ZonMw subsidie

31 mei 2018

Prof. Dr Annette van der Putten en Dr. Jorien Luijkx van de Rijksuniversiteit Groningen, basiseenheid Orthopedagogiek ontvangen een grote ZonMw-subsidie voor het project ‘Sterker Samen: vergroten van de kracht en welbevinden van gezinnen met een persoon met een ernstige meervoudige beperking (EMB)’.

Veel gezinnen met een kind met een ernstige meervoudige beperking (EMB) worstelen met de vraag hoe zij hun kind een zo goed mogelijk leven kunnen geven én zich als gezin staande kunnen houden. Dit project wil inzicht in de kwaliteit van bestaan van gezinnen met een kind met EMB vergroten door het welbevinden van de verschillende gezinsleden in kaart te brengen en na te gaan welke factoren de kwaliteit van bestaan van deze gezinnen beïnvloeden in verschillende levensfasen. Deze inzichten worden gebruikt om, samen met deze gezinnen concrete producten voor deze gezinnen en zorgverleners te ontwikkelen die de kwaliteit van bestaan van alle gezinsleden vergroten. Tot slot zal het project ontwikkelde én bestaande kennis ontsluiten voor gezinnen met een kind met EMB. Uniek in dit project is de actieve betrokkenheid van ouders en broers en zussen. De onderzoekers werken in alle projectstadia gelijkwaardig en gelijkelijk samen met gezinnen met EMB.

ZonMW programma Gewoon Bijzonder

De subsidie van het ZonMW ter waarde van 4 ton komt uit het programma Gewoon Bijzonder en maakt onderdeel uit van het Nationaal Programma Gehandicapten dat kennis ontwikkelt, verspreidt en toepast om zorg en ondersteuning voor mensen met een verstandelijke beperking, meervoudige beperking of niet-aangeboren hersenletsel te verbeteren.

Het project is een samenwerking tussen de basiseenheid Orthopedagogiek van de Rijksuniversiteit Groningen, de Hanzehogeschool lectoraat Healthy Ageing, Allied Health Care and Nursing en de BOSK, vereniging voor mensen met een lichamelijke beperking, waaronder mensen met Ernstig Meervoudige Beperking (EMB).

Laatst gewijzigd:05 april 2019 11:16

Meer nieuws