Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Behavioural and Social Sciences PedOn

Kirsten van den Bosch, Harriët Schoenmakers en Nadi de Vos-Dijkslag winnen Han Nakken Prijs 2016

07 november 2016

De Han Nakken Prijs 2016 wordt op 9 december a.s. uitgereikt aan Kirsten van den Bosch, Harriët Schoenmakers en Nadi de Vos-Dijkslag. De prijs, die bestaat uit een wetenschappelijke en een praktijkprijs, wordt iedere twee jaar toegekend door het Research Centre on Profound and Multiple Disabilities van de Rijksuniversiteit Groningen, in samenwerking met de Stichting OOO, aan de beste wetenschappelijke prestatie en de opmerkelijkste praktijkprestatie op het gebied van personen met Zeer Ernstige Verstandelijke en Meervoudige Beperkingen (ZEVMB). Dr. Kirsten van den Bosch ontvangt de wetenschapsprijs voor haar artikel The Role of Sound in Residential Facilities for People with Profound Intellectual and Multiple Disabilities, dat in maart 2016 is gepubliceerd in het Journal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities. Harriët Schoenmakers en Nadi de Vos-Dijkslag krijgen de praktijkprijs voor hun boek Pubers laten van zich horen. Over jongeren met ernstige meervoudige beperkingen.

Han Nakken Prijs Wetenschap: Kirsten van den Bosch

Dr. Kirsten van den Bosch, onderzoeker en docent aan de Hanzehogeschool Groningen, krijgt de wetenschappelijke prijs voor haar artikel The Role of Sound in Residential Facilities for People with Profound Intellectual and Multiple Disabilities, dat in maart 2016 is gepubliceerd in het Journal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities (Volume, 13, Issue 1, p. 61-68). Kirsten van den Bosch – eerste auteur, naast Tjeerd Andringa, Deniz Baskent en Carla Vlaskamp – beschrijft in dit artikel de theoretische onderbouwing van haar onderzoeken naar de invloed van de auditieve omgeving op mensen met zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen (ZEVMB), met daarbij een belangrijke rol voor hoorbare veiligheid. Het theoretisch kader is vervolgens getoetst aan de hand van een focusgroep-studie met professionals uit de gezondheidszorg. Op deze wijze werd niet alleen het theoretisch kader voor vervolgstudies ondersteund, maar werd ook duidelijk hoe belangrijk, maar desondanks toch onderbelicht de rol van geluid is in het leven van mensen met ZEVMB. Onze ogen kunnen we sluiten, maar onze oren niet. Zolang de kwaliteit van de auditieve omgeving over het hoofd wordt gezien, zal een minder optimale auditieve omgeving een belangrijk negatieve invloed hebben op het welzijn van mensen met ZEVMB. Zowel deze publicatie als de later gepubliceerde vervolgstudies bieden duidelijke handvatten voor verbeteringen in de praktijk. Video over onderzoek Kirsten van den Bosch

Han Nakkenprijs Praktijk: Harriët Schoenmakers en Nadi de Vos-Dijkslag

Harriët Schoenmakers en Nadi de Vos-Dijkslag, beiden gedragsdeskundigen bij Amerpoort, geven met het boek Pubers laten van zich horen. Over jongeren met ernstige meervoudige beperkingen antwoorden op veel vragen waar ouders en begeleiders mee zitten. Aan het boek ligt een verkennend praktijkonderzoek ten grondslag, dat in 2013 van start ging. De centrale vraag was: Welke veranderingen in de levensloop vinden er plaats tijdens de puberteit van een jongere met ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen, zoals die worden opgemerkt door ouders of professionals? De conclusie van het onderzoek is dat de puberteit ook voor pubers met ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen een bijzondere levensfase is, deels vergelijkbaar met andere pubers, maar deels ook anders. Zij zijn op weg naar hun eigen volwassenheid en verdienen het dat de omgeving hen de kans biedt écht puber te zijn. De publicatie bevat, onder andere, helder beschreven voorbeelden, geeft informatie over de lichamelijke ontwikkeling en gedragsveranderingen, en daagt uit tot het ontwikkelen van een eigen visie. Elk hoofdstuk sluit af met enkele stellingen die de verschillende betrokkenen uitnodigen om met elkaar in gesprek te gaan. Het boek is te downloaden via de website van Amerpoort.

Uitreiking 9 december

De prijzen worden 9 december a.s. uitgereikt na de Han Nakken Lezing in Van Swinderen Huys in Groningen door juryvoorzitter prof.dr. A.J.J.M. (Wied) Ruijssenaars. De prijswinnaars zullen tijdens de uitreiking een korte inhoudelijke toelichting geven over hun inzending. Aan elke prijs is een geldbedrag van € 2500 verbonden.

Han Nakken Lezing door prof. dr. Bea Maes

De Han Nakken lezing 2016 wordt dit jaar uitgesproken door prof. dr. Bea Maes (KU Leuven) en is getiteld “De cruciale rol van begeleiders in het ondersteunen van sociale interactie en participatie van mensen met EMB”.


Noot voor de pers

Aanmelden voor lezing en prijsuitreiking: secretariaat van de afdeling Orthopedagogiek, Miranda Cazemier Van Den Berg, tel. 050-363 6566, e-mail: m.cazemier.van.den.berg@rug.nl

Inhoudelijke vragen: prof.dr. A.J.J.M. (Wied) Ruijssenaars, e-mail: a.j.j.m.ruijssenaars@rug.nl

Meer informatie over de jury en de achtergronden van de prijs: http ://www.rug.nl/gmw/pedagogy-and-educational-sciences/research/researchpmd/hnaward/

Adres Van Swinderen Huys, Oude Boteringestraat 19, 9712GC Groningen

Laatst gewijzigd:01 juli 2021 10:00

Meer nieuws

 • 11 juni 2024

  Van de basisschool naar het voortgezet onderwijs: een nieuw begin

  Sofie Lorijn onderzoekt de relaties tussen leeftijdgenoten bij de overstap van de basisschool naar de middelbare school. Ze vertelt ons wat haar bevindingen zijn.

 • 06 juni 2024

  Waarom zijn Nederlanders zo lang?

  Nederlanders zijn over de jaren heen uitgegroeid tot de langste mensen op aarde. Hoe kan het dat wij zo'n groeispurt hebben gehad? Gert Stulp, socioloog bij de Faculteit Gedrags- & Maatschappijwetenschappen, heeft samen met Universiteit van...

 • 28 mei 2024

  'Vergeet belangen kinderen niet'

  Of het nu gaat om migratie, de Groningse aardbevingsproblematiek of uithuisplaatsingen, orthopedagoog Elianne Zijlstra benadrukt dat de belangen van kinderen vaak over het hoofd worden gezien. Met haar onderzoek wil ze daar verandering in brengen.