Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Behavioural and Social Sciences PedOn

Kentalis en Rijksuniversiteit Groningen verlengen samenwerking onderzoek doofblindheid

25 maart 2019
Katja Hoorn (rechts) en Marleen Janssen

Ieder mens heeft recht op een leven lang leren. Voor mensen met aangeboren doofblindheid is dat echter niet vanzelfsprekend. Daarom werd donderdag 21 maart jl. op een feestelijke manier stilgestaan bij de verlengde samenwerkingsovereenkomst tussen de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en Kentalis, in de vorm van het symposium ‘Denken in dialoog’ dat plaatsvond in Sint-Michielsgestel.

Samenwerkingsovereenkomst

Tijdens het symposium zetten Katja Hoorn, bestuurder van Kentalis en Marleen Janssen, hoogleraar doofblindheid RUG, hun handtekening onder de samenwerkingsovereenkomst. Hiermee bekrachtigen beide organisaties het belang van praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek bij personen mensen met doofblindheid. Met deze kennis kan de beste zorg en het beste onderwijs geboden worden aan mensen met doofblindheid.

Symposium over cognitieve ontwikkeling bij mensen met doofblindheid

Kentalis heeft in samenwerking met de RUG effectieve interventies ontwikkeld om kinderen en volwassenen met aangeboren doofblindheid te ondersteunen bij het ontwikkelen van communicatie en taal. Door middel van wetenschappelijk onderzoek willen Kentalis en de RUG nu ook aantonen dat het mogelijk is voor ouders, begeleiders en leerkrachten om het denkvermogen van personen met aangeboren doofblindheid te bevorderen tijdens sociale interacties.

Tijdens het symposium ‘Denken in dialoog’ werden de laatste internationale ontwikkelingen rondom cognitieve ontwikkeling bij personen met doofblindheid gedeeld.

Laatst gewijzigd:12 november 2019 13:51

Meer nieuws