Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Behavioural and Social Sciences PedOn

Boek 'Zeven grondleggers van de onderwijskunde'

07 juni 2016
Zeven grondleggers van de Onderwijskunde
Zeven grondleggers van de Onderwijskunde

Tijdens de Onderwijs Researchdagen 2016 in Rotterdam ontving oud-minister van Onderwijs Jos van Kemenade het eerste exemplaar van het boek 'Zeven grondleggers van de onderwijskunde' uit handen van onderwijshistorica Mineke van Essen. In het boek worden de onderwijskundigen B. Brugsma, Ph.J. Idenburg, H. Freudenthal, F.J. Prins, J.W. van Hulst, C.F. van Parreren en L. van Gelder geportretteerd. Het boek is het vierde deel van een meerdelige reeks over pioniers van de academische psychologie, pedagogiek en onderwijskunde (samengevat de gedragswetenschappen) in Nederland – een initiatief van het Archief en Documentatiecentrum Nederlandse Gedragswetenschappen (ADNG).

Stevige uitspraken bij presentatie

Het debat na afloop van de boekpresentatie leverde pittige uitspraken op van zowel Jos van Kemenade als van hoogleraar Onderwijskunde en directeur van de Lerarenopleiding van de RUG Klaas van Veen. Van Veen haalde fel uit naar de mensen die onderwijsbeleid maken: 'we moeten minder voorschrijven, ons minder bezig houden met het legitimeren van beleid. Laat liever zien wat we weten en wat we niet weten uit onderwijsonderzoek, ondersteun scholen, didactiseer en waarschuw.' Op de website van Didactief is een verslag van het debat en de presentatie gepubliceerd.

Over het boek

Van de geschiedenis en van onze voorgangers leren we. Althans, dat wordt beweerd. Toch lijken de psychologie, pedagogiek en onderwijskunde steeds ahistorischer te worden. Oudere bronnen dan van een jaar of vijf geleden worden in empirische artikelen zelden meer geciteerd – met als gevolg dat psychologen, pedagogen en onderwijskundigen geregeld het wiel opnieuw uitvinden. Desalniettemin beweren velen van hen dat ze op de schouders staan van intellectuele reuzen. Maar wie zijn die reuzen?

Dit boek is het vierde deel van een meerdelige reeks over pioniers van de academische psychologie, pedagogiek en onderwijskunde (samengevat de gedragswetenschappen) in Nederland – een initiatief van het Archief en Documentatiecentrum Nederlandse Gedragswetenschappen (ADNG). De reeks wil informatie over die grondleggers op een toegankelijke wijze aanbieden aan hedendaagse beoefenaars van deze wetenschappen én aan een breder historisch-wetenschappelijk geïnteresseerd publiek.

In dit deel staan biografische schetsen centraal van zeven grondleggers van de onderwijskunde: Berend Brugsma (Hanzehogeschool Groningen), Philip Idenburg (Universiteit van Amsterdam), Hans Freudenthal (Universiteit Utrecht), Frans Prins (Landbouwuniversiteit Wageningen), Johan van Hulst (Vrije Universiteit), Leon van Gelder (Rijksuniversiteit Groningen) en Carel van Parreren (Universiteit Utrecht).

De reeks Pioniers van de Nederlandse gedragswetenschappen staat onder redactie van dr. Vittorio Busato, prof. em. dr. Mineke van Essen en prof. dr. Willem Koops, samen het bestuur van het ADNG.

Zeven grondleggers van de onderwijskunde

ISBN: 9789035140486

Uitgever: Bert Bakker

Auteur: Vittorio Busato, Willem Koops, Mineke van Essen


Laatst gewijzigd:05 april 2019 11:17

Meer nieuws