Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Behavioural and Social Sciences PedOn

PhD defence Sanne te Meerman: ADHD and the power of generalization. Exploring the faces of reification

Wanneer:do 20-06-2019
Waar:Academiegebouw RUG

Promotie: Dhr. S. (Sanne) te Meerman
Wanneer: 20 juni 2019
Aanvang: 14:30
Promotor: prof. dr. H.W.E. (Hans) Grietens
Copromotor: dr. L. (Laura) Batstra
Waar: Academiegebouw RUG
Faculteit: Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

samenvatting & proefschrift (binnenkort beschikbaar)