Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Behavioural and Social Sciences PedOn Alumni AVOG Nieuws archief

Alumnidag AVOG 2015 “Een onderwijskundige kijk in het UMCG"

25 maart 2015

Dit jaar kan jij als alumnus onderwijskunde een kijkje nemen in het UMCG. Het UMCG levert een bijdrage aan het opleiden van goed gekwalificeerde medewerkers. Hoe zijn de opleidingen voorgegeven? Welke uitdagingen kom je tegen wanneer opleiden en zorg tegelijkertijd plaatsvinden?

Ben je nieuwsgierig, meld je dan direct aan.

Het programma is als volgt:

22 mei 2015, UMCG

 • 13.00 – 13.15     Ontvangst ALV (algemene leden vergadering)
 • 13.15 – 14.00     ALV
 • 14.00 - 14.20     Ontvangst Alumnidag AVOG
 • 14.20 – 14.30     Welkom Olv Roelof Nijenbanning (voorzitter AVOG) en Pauline Bakker (secretaris AVOG en onderwijskundige in het UMCG)
 • 14.30 – 15.15     Feedback op de werkvloer
  Artsen worden opgeleid ín de patiëntenzorg. Hoe kan je artsen het best feedback geven; zodat de artsen er zelf van leren, maar dat het niet ten koste gaat van de patiënt? Peter Boendermaker zal vertellen, maar ook demonstreren hoe feedback georganiseerd en gegeven wordt. Peter Boendermaker is huisarts, medisch onderwijskundige en coördinator docentprofessionalisering in het UMCG
 • 15.15 – 15.45     Pauze
 • 15.45 – 16.30     Gevolgen van ziekte en behandeling voor de ontwikkeling van leerlingen met een chronische somatische aandoening
  Sinds 2009 doet Ria Bakker onderzoek naar gevolgen van ziekte en behandeling voor de ontwikkeling van leerlingen met een chronische somatische aandoening. Hieruit blijkt dat leraren van goede wil zijn, maar onvoldoende kennis lijken te hebben om optimale begeleiding van een leerling met een chronisch somatische aandoening te realiseren. Ria Bakker is orthopedagoog en hoofd educatieve voorziening UMCG
 • 16.30 – 17.15     Leren opereren met de Nintendo Wii
  Samen met chirurg Henk ten Cate Hoedemaker heeft Jetse Goris een serious game ontwikkeld voor het leren van laparoscopisch opereren. Jetse Goris zal vertellen over de totstandkoming van het idee, de uitwerking en het eindproduct het spel ‘Underground’ voor de Wii. Jetse Goris is onderwijskundige met aandachtsgebied onderwijs en ICT in het UMCG
 • 17.30 Borrel
 • 18.30 Diner

Deelname
Alumnileden kunnen gratis de alumnidag bijwonen. Voor het diner vragen wij een kleine bijdrage. Bent u nog geen alumnilid dat kunt u terplekke lid worden voor een bedrag van 15 euro.

Aantal deelnemers
Minimaal 30 tot maximaal 75; wie het komt wie het eerst maalt.

Aanmelding

U kunt zich aanmelden voor deze dag door een email te sturen naar: bestuur.avog@gmail.com

Bij inschrijving graag aangeven of u voornemens bent de ALV bij te wonen.

U kunt ook dit formulier invullen en per post opsturen naar:

RUG AVOG
p/a GION, Sonja Abels
Grote Rozenstraat 3
9712 TG Groningen

Laatst gewijzigd:05 april 2019 11:15

Meer nieuws

 • 12 mei 2022

  KNAW benoemt twee hoogleraren RUG tot lid

  Maria Loi en Dirk Slotboom van de Faculteit Science and Engineering zijn door de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) benoemd tot lid.

 • 15 maart 2022

  Vici-beurzen voor drie RUG-onderzoekers

  De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft aan drie RUG-onderzoekers een Vici-financiering van maximaal 1.5 miljoen euro toegekend. Prof. dr. J.W. Romeijn, prof. dr. S. Hoekstra en prof. dr. K.I. Caputi kunnen hiermee...

 • 20 december 2021

  Bevlogen bekeerling predikt duurzaam ondernemen

  Duurzame ondernemers de hand reiken, daar is het Gjalt de Jong om te doen. Hij ziet de universiteit als regisseur van vernieuwing. Een onafhankelijke scheidsrechter die de omslag naar een circulaire economie kan versnellen. Daartoe moest hij eerst...