Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Behavioural and Social Sciences PedOn Alumni AVOG

Algemene Informatie

Al sinds het lustrum in 1989, klonk in de wandelgangen van de Opleiding Onderwijskunde de wens tot het oprichten van een alumnivereniging. Verschillende docenten hadden al informeel contact met de alumni van zijn of haar specialisatie. Ook van de kant van (oud)studenten kwamen signalen van interesse. Een belangrijke impuls tot de daadwerkelijke oprichting van een vereniging gaf het scriptie-onderzoek uit 1996 naar het beroepsprofiel van afgestudeerde Groningse onderwijskundigen werkzaam als bedrijfsopleider van Xandra Buiter, Bedrijfsopleiders: functie-, loopbaan- en professionaliseringsprofielen.

Op vrijdag 12 september 1997 was het zover. Nadat eerst een voorlopig bestuur van de Alumnivereniging Onderwijskunde RUG werd geformeerd, bestaat het bestuur nu uit: voorzitter; drs. Erik de Graaf (samenwerkingsverband VO Stad Groningen); secretaris; Marij Veldman Msc (Rijksuniversiteit Groningen);  penningmeester; Nynke van der Wijk (Freelance onderwijskundige); Dominique Derks Msc (Friesland College); Sjaak van Leeuwen Msc (Onderwijsbureau Van Leeuwen); dr. Dorinde Jansma.

Doel van de Alumnivereniging in het algemeen is: het onderhouden en bevorderen van contacten en netwerken tussen Onderwijskunde en haar alumni en tussen deze alumni onderling om onder andere een bijdrage te leveren aan de professionalisering van alumni Onderwijskunde. Meer concreet valt hierbij onder andere te denken aan:

  • informatie-uitwisseling over de ontwikkelingen binnen de opleiding en het vakgebied onderwijskunde tussen de vakgroep Onderwijskunde (staf en studenten) en de alumni en de alumni onderling in de vorm van studiedagen, werkbezoeken etc.;
  • het bevorderen van netwerken tussen de vakgroep Onderwijskunde en de alumni en de alumni onderling;
  • bemiddeling bij excursies stages en banen etc.

In de praktijk zal het betekenen, dat er wordt gestreefd naar een mix van een reünie (band met afdeling), netwerken en professionalisering. De lidmaatschapskosten van de Alumnivereniging bedragen 15 euro per jaar. Lid worden klik hier . Voor inlichtingen mail je vraag naar: bestuur.avog gmail.com

De eerste activiteit van de vereniging was een startcongres over "Actuele ontwikkelingen binnen onderwijs(kunde)". Dat congres vond plaats op vrijdag 15 mei 1998 in de Nieuwe kerk, Nieuwe Kerkhof 1. Nadere mededelingen over de vereniging volgen in het Groningse magazine voor alumni Broerstraat 5 en op deze website.

Laatst gewijzigd:14 november 2019 10:17
printView this page in: English