Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Behavioural and Social Sciences PedOn 50 jaar orthopedagogiek Uit de oude doos

Toiletten

Hoe een interne mededeling opeens een herinnering aan decennia geleden opriep. Dat kun je stellen nadat een van onze collega’s een e-mail rondstuurde waarin ons – het zei Engelstalig – werd meegedeeld dat er Gender-neutrale wc’s zijn binnen het Bouman gebouw. Dat wil zeggen een aantal, dus blijken we nog steeds met onszelf in conflict te kunnen komen welke van de drie mogelijkheden te kiezen. Een gouden regel bij ons thuis is: ‘allen dezelfde wc gebruiken en zitten’. Daar wen je snel aan en op die manier kun je dus ‘gemakkelijk samen door één deur’. Let wel het staat tussen aanhalingstekens waarbij het aan te raden is ook daar rustig je beurt af te wachten.

Binnen het toenmalige instituut voor Orthopedagogiek in de late jaren zeventig van de vorige eeuw was het onmogelijk ‘samen door één deur’ te gaan. Boze personen die elkaar, zowel op Instituutsniveau als facultair niveau en hoger, het leven danig zuur maakten. Ook de toenmalige minister van Onderwijs, Pais, werd danig verguisd door zijn plannen met het wetenschappelijk onderwijs. Verslaggevingen van vergaderingen in het toenmalige mededelingenblad van de afdeling, Optiek, werden voornamelijk opgetekend door studentleden.

Het was in de tijd dat de WUB, de Wet op Universitair Bestuur, nog hoogtij vierde en er dus een strakke verhouding in de bestuur geledingen was, uitgezonderd het Dagelijks Bestuur. De studenten hadden daardoor een gelijk aantal zetels, in bijvoorbeeld de Afdelingsraad, als de medewerkers in vaste dienst. Patstellingen waren dus zeker mogelijk ware het niet dat er ook nog twee TAP-leden (Technisch Administratief Personeel) in de raad zaten, die vaak de weegschaal konden laten dansen.

En het was in een broeierige periode waar een langdurige bezetting, van vier weken, een tweetal jaren eerder aan vooraf was gegaan. Je zag als het ware de vermoeidheid bij de medewerkers om zich alsnog in te spannen van het ‘mededelingenblad’ gezamenlijk iets te maken. Snerend werd er door de redactie dan ook in een van de edities gesteld: ‘Beste Piet (Adriaans) vergeet je stukje niet, hé Han (Grüschke) komt er nog wat van; Kees (van den Bos) Je bent toch naar Amerika geweest etc.’. Een poging om toch vooral ook kopij vanuit de wetenschappelijke staf op te vragen.

De studenten konden er wat van in die tijd waarbij in ellenlange artikelen – het waren beslist geen mededelingen meer – waarbij men zich bijvoorbeeld afvroeg of vroegtijdige onderkenning misschien een fictie was. Bladerend door een aantal van deze ‘Optiek’ bleek dat in de eerste uitgave van 1980 er ook al een mededeling was inzake het gebruik van de toiletten. Het zei niet in de Engelse taal, noch in de Nederlandse taal. Het was puur in beeldspraak.

Ortho's hoge nood
Ortho's hoge nood
Laatst gewijzigd:05 april 2019 11:35