Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Behavioural and Social Sciences PedOn 50 jaar orthopedagogiek Uit de oude doos

Ortholied 25 jaar Orthopedagogiek

Al een aantal malen is het Orthokoor aangehaald en in de loop der decennia is dit koor, begrijpelijk, vaak in een verschillende samenstelling opgetreden. Het was dan wel zo dat alvorens er werd opgetreden er één of hoogstens twee repetities aan vooraf gingen. Optredens waren er vooral wanneer iemand was gepromoveerd, afscheid nam of een jubileum vierde. Trouwens ook tijdens een aantal jaarfeesten van de afdeling Orthopedagogiek werden de kelen opgezet om, al dan niet vals, andermaal een gezang ten gehore te brengen.

Teksten werden vaak geschreven op bestaande liederen waarbij vooral vanuit de differentiatie, waar een promovendus deel van uitmaakte, de ideeën voor het te zingen lied werden ontwikkeld. In het archief van de samensteller van deze verhalen zit een 50-tal liederen, die vaak persoonlijke noten bevatten gericht op de persoon waarvoor het lied werd gecomponeerd en gezongen. Het zou te ver gaan al deze liederen andermaal te publiceren.

Een uitzondering maken we voor het Ortholied ‘Ortho leve levenslang’ dat op de avond van 29 april 1994 in Huize Maas ten gehore werd gebracht. De teksten werden geschreven door Dick van Peer terwijl dit gebeurde op de muziek van het nummer ‘De nozem en de non’ van de Nederlandse, in Zweden destijds levende, troubadour Cornelis Vreeswijk. In het archief werd het lied aangekondigd met de mededeling dat het werd uitgevoerd door het legendarische ‘Groot Orthokoor (GOK) ‘onder de bezielende leiding van steeds weer anderen die er in slagen van de presentatie telkens een eenmalige chaotische gebeurtenis te maken met verrassende muzikale wendingen.’

Laatst gewijzigd:05 april 2019 11:35