Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Behavioural and Social Sciences PedOn 50 jaar orthopedagogiek Uit de oude doos

MAO - Mededelingen Afdeling Orthopedagogiek

Naast het mededelingenblad voor alumni wordt er al een jaar of 5 op onregelmatige basis het Orthonieuws verspreid vol met interne nieuwtjes, publicaties, wordt een collega in het zonnetje gezet en zijn er herinneringen aan eerdere jaren. Maar er zijn ook studenten en medewerkers die andere publicaties herinneren. Zelf heb ik een groot deel van allerlei geschriften, die in mijn postvakje sinds 1975 zijn gedeponeerd, al die decennia bewaard.

Namen van mededelingblaadjes, die dan zoal voorbijkwamen, zijn: ‘De Optiek’, ‘De MOP’ ‘Nummer 1’, ‘De MAO’ en de Knipselkrant voor Orthopedagogiek. Ik wil even heel ver in de geschiedenis duiken om het over ‘De MAO’ te hebben. Roze en dus afwijkend van het Rode boekje van MAO in China. Het stond namelijk voor Mededelingen Afdeling Orthopedagogiek.

Het eerste nummer van MAO verscheen in oktober 1971. De redactie bestond uit zowel medewerkers uit die tijd als studenten, waarbij toen al duidelijk werd dat de dames de meerderheid vormden. Actief waren onder meer Aniek van der Blij- de Steenwinkel, Mejuffrouw G.H. van Buizen en mevr. J.M. van der Staaij-Saal. Samen met drie mannelijke leden vormden zij de redactie waarbij ondertitel ‘de commune’ werd gebruikt. Een reden daarvoor is totaal onduidelijk.

Met het uitbrengen van het allereerste nummer begon de redactionele opening met een twijfelachtige zin: ‘We hopen, dat MAO Mao overleeft en dat door een betere planning binnen de sector Orthopedagogische consumptiegoederen vorm en inhoud zullen verbeteren. Onze afdeling begint de vorm van volwassenheid te bereiken. 1968 gestart, 1970 70 studenten, 1971 170 studenten.’ Uiteraard wel verdeeld over meerdere studiejaren.

Verder op in het redactionele artikel wordt veel duidelijk met de zin: ‘Het doel van dit blad is in eerste instantie facilitatie van communicatie.’ Het was in de tijd dat er binnen het instituut voor Orthopedagogiek nog geen echte kopieermachine was terwijl stencils op niet-elektrische typmachines dienden te worden aangemaakt. Niet allemaal met dezelfde aanslag waardoor gedrukte stencils soms heel moeilijk waren te lezen, wat ook voor MAO het geval was.

Verder in het eerste nummer van MAO, dat op zogenaamd folioformaat werd afgedrukt, een verslag van een afdelingsraadvergadering en een verslag van een studiereis geschreven door Gerard Kema en Rimmert van der Kooij, medewerkers van het eerste uur. Ze waren naar Zweden geweest en hadden diverse belangrijke psychologen en opvoedkundigen tijdens hun reis ontmoet maar eindigden met een P.S. ‘Het stormde op het Skagerrak, maar we hebben goed gegeten en gedronken.’

Ook belangrijk voor die tijd waren de errata die op de inhoud van de studiegids sloegen. Niet zomaar even online aan te passen; die tijd was nog een aantal decennia verwijderd. Mededelingen rondom de studie vulden ook de nodige regels terwijl direct al kostenbesparend werd gedacht door te stellen dat in de toekomst de MAO niet meer per post zou worden verstuurd. De laatste opmerkelijke zin uit 1971 wil ik je ook niet onthouden: ‘de kleur van het papier is gelijk aan die van de studiegids en bovendien: een meisje kleur je rose.’

MAO
MAO
Laatst gewijzigd:02 januari 2020 13:31