Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Behavioural and Social Sciences PedOn 50 jaar orthopedagogiek Uit de oude doos

Het Nieuwenhuis gebouw

Het was in juli 2008 dat de eerste bewegingen waren waar te nemen van werklieden, die zich gingen bezig houden met de renovatie van het Nieuwenhuisgebouwen complex aan de Grote Rozenstraat 38. Als eerste werd het bijgebouw grondig aangepakt en grotendeels gesloopt om vervolgens ruimte te creëren voor de opbouw van het Universitair Ambulatorium Groningen.

Iets later begon het tweede deel van de renovatie, namelijk die van de tweede verdieping van het hoofdgebouw. In de loop van de afgelopen vijf jaren is in zeven delen het gehele gebouwencomplex aangepakt en is het oude schoolgebouw van de Christelijke HBS deels weer grotendeels teruggebracht in de stijl van de jaren dertig van de vorige eeuw.

Voor Orthopedagogiek zijn er echter twee vleugels die er echt uitspringen, het eerder genoemde UAG als wel de Bladergroenvleugel, waar voorheen een grote collegezaal was gevestigd. Door het inbrengen van een verdieping en een ombouw tot werkkamers is in die vleugel ruimte gekomen voor 35 werkplekken, waar voornamelijk onze nieuwe generatie AIO’s en onderzoekers is gehuisvest.

Mineke van Essen

Na vijf jaren was het tijd om via een feestelijke opening stil te staan bij de afsluiting van dit renovatieproject. Op vrijdag 21 juni 2013 werd na de openingstoespraak van prof. Alexander Minnaert, de officiële opening verricht door mevr. W. de Vos-Bladergroen door een door haar geschilderd portret van Wilhelmina Bladergroen te onthullen. Genodigden uit het werkveld als wel een selectie van alumni waren uitgenodigd bij de opening aanwezig te zijn om vervolgens een tweetal lezingen te volgen van respectievelijk een oud studente, een oud medewerkster, de directrice van Molendrift, Ellen Loykens en van de historica prof. dr. Mineke van Essen.

.
.
Laatst gewijzigd:05 april 2019 11:35