Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Behavioural and Social Sciences PedOn 50 jaar orthopedagogiek Uit de oude doos

400 jaar Rijkuniversiteit Groningen

400 jaar Rijksuniversiteit Groningen

In 2014 waren er diverse activiteiten in de stad Groningen die te maken hadden met het 400 jarig bestaan van de Rijksuniversiteit Groningen. In 1964 hield de president-curator van de universiteit, Mr. N. J. Polak, op persoonlijke titel, een lezing in Hotel Overcingel in Assen, waarbij hij uitspraken deed over de relatie tussen opleidingsniveau en eventuele werkloosheid. Hij voorspelde in 1964 dat twintig jaar later voor de mensen met een lagere schoolopleiding waarschijnlijk een grote vorm van werkloosheid zou zijn omdat er minimaal een middelbare schoolopleiding nodig was voor hen die in die toekomst niet werkloos wensten te worden.

De lezing werd gehouden tijdens een lunchbijeenkomst van het Departement Noord- Drenthe van de Nederlandse Maatschappij van Nijverheid en Handel. Polak was van mening dat bij Academische vrijheid op het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek bovenal voorrang moest worden gegeven aan inmenging van buiten af, om vooruitgang in resultaten te kunnen boeken. Wel gaf hij aan dat de universiteit meer en meer gezien moest worden als een groot bedrijf. De grote sommen geld, die toen ook al nodig waren voor onderzoek, bracht met zich mee dat de universiteit als bedrijf op economische grondslagen diende te worden beheerd, dat teamwerken van hoogleraren en wetenschappelijke stafleden meer en meer bevorderd moest worden, dit in tegenstelling tot individualistisch onderzoek.

Polak stelde onder meer dat – te komen tot betere resultaten – de wetenschappelijke staf van de universiteit drastisch diende te groeien, waarbij het te verwachten was dat het aantal studenten ook een sterke groei zou gaan doormaken. Ook pleitte hij ervoor dat de duur van de studie van een gemiddelde student drastisch moest worden teruggedrongen. Als voorbeeld gaf hij studenten Geneeskunde die in 1950 waren ingestapt. 60% Van deze studenten studeerde pas af in 1961, dus 11 jaar later. Als gevolg van dit late afstuderen kwam deze groep dan ook te laat op een plek in de maatschappij terecht.

Gelukkig is er ook het een en ander bewaard gebleven aan cijfers, van deze lezing en zo wist Polak de volgende punten onder aandacht te brengen van zijn luisterschare in Assen:

  • In 1965 zou de universiteit 70 miljoen gulden ontvangen; studeerden er 6450 studenten waarvan 1450 eerstejaars. De prognose voor 1980, vele jaren later, werd gesteld op 9000 studenten.
  • Het aantal hoogleraren was in 1964 180 terwijl er 1780 mensen in dienst waren. Voor salaris werd een post van rond de 25 miljoen gulden gereserveerd. • Van het personeel woonde ongeveer 75% in Groningen, 8% in Haren, 8% elders in de provincie Groningen terwijl 5% in Drenthe woonde en 4% elders in ons land. Van de ideevorming en planning is veel bewaarheid geworden.

Zie hier voor meer over het 400 jarig bestaan van de Rijksuniversiteit Groningen.

http://www.rug.nl/news-and-events/events/lustrum/

De foto toont de ‘Lustrum Fles 1964’. De vraag is hoeveel oud medewerkers of oud studente deze fles nog hebben. Binnen Pedagogische Wetenschappen is deze fles bewaard gebleven en staat al decennia in een kast van Hans Knot.

.
.
.
.
Laatst gewijzigd:02 januari 2020 13:26