Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Behavioural and Social Sciences PedOn 50 jaar orthopedagogiek Symposium

Programma

50 jaar Orthopedagogiek 8 juni 2018

Orthopedagogiek - Verleden heden en toekomst van een praktijkgerichte wetenschapsdiscipline

Locatie: Springerzaal en Springerfoyer MartiniPlaza

Leonard Springerlaan 2, 9727 KB Groningen

Dagvoorzitter: Dr. Jana-Knot-Dickscheit

Interviewer: Prof.dr. Wied Ruijssenaars

Voorlopig programma
9.00-10.00 Inloop
10.00-10.20 Opening door Dr. Jana Knot-Dickscheit (Dagvoorzitter); Prof. dr. Hans Grietens (Voorzitter Basiseenheid Orthopedagogiek); Prof. dr. Kees Aarts (Decaan Faculteit GMW); Mattias Gijsbertsen (Wethouder Sociale Zaken en Jeugdzorg Groningen)
10.20-10.40 Prof. dr. Erik Knorth: Orthopedagogiek in Groningen: vijftig jaar passie voor kwetsbare kinderen en opvoeders
10.40-11.20 Prof. dr. Juliet Goldbart (Manchester Metropolitan University, UK) Lecture about Communication
11.20-11.40 Interviewronde 1: Prof. dr. Wied Ruijssenaars interviewt Hans Knot (Coördinator Alumnivereniging Orthopedagogiek), dr. Roel de Groot (Oud-medewerker, voormalig voorzitter International Council for Children Play en Nationale Speelgoedraad) en drs. Agniet van der Blij (een van de eerste studenten orthopedagogiek en eerste studieadviseur)  over de opbouw en ontwikkeling van Orthopedagogiek Groningen
11.40-12.00 Videopresentatie Expertisecentra en onderzoeksdomeinen: 1) Onderzoeks- en Expertisecentrum voor Kinderen en Vreemdelingenrecht – Dr. Elianne Zijlstra, 2) Vroegkinderlijke ontwikkeling – Dr. Suzanne Houwen & Dr. Ineke Oenema
12.00-12.10

Uitreiking van het eerste exemplaar van het speciale themanummer van het Tijdschrift Orthopedagogiek: Onderzoek en Praktijk aan Matty van der Meulen door de hoofdredactrice van het tijdschrift, prof. dr. Anna Bosman

12.10-12.30

Prof. dr. Carla Vlaskamp en Prof. dr. Annette van der Putten: Het gelijk van achteraf - kennisontwikkeling over de ondersteuning van mensen met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen.

12.30-13.30 Lunch
13.30-13.50 Prof. dr. Wied Ruijssenaars en Prof. dr. Hans Grietens: Onverwachte momenten in de orthopedagogiek
13.50-14.10 Prof. dr. Hans Grietens: 'Tussen droom en daad...'. Onderzoekers in dialoog met pleegkinderen.
14.10-14.30 Interviewronde 2: Prof. dr. Wied Ruijssenaars interviewt alumni: Prof. mr. dr. Margrite Kalverboer (Kinderombudsman); drs. Frits Prins (oud bestuurder grote zorginstelling), mr. Rienk Mud (Officier van Justitie); drs. Agnes Wolbert (voormalig lid Tweede Kamer met domein gehandicaptenbeleid)
14.30-14.50 Prof. dr. Greetje Timmerman: Kind en Jeugd in Context
14.50-15.10 Prof. dr. Alexander Minnaert: Coöperatief werken in het onderwijs
15.10-15.40 Koffie/thee
15.40-16.00 Prof. dr. Marleen Janssen en Dr. Saskia Damen: Voel jij wat ik bedoel? Communicatieve competenties en doofblindheid

16.00-16.20

Dr. Tim Tausendfreund en Dr. Jana Knot-Dickscheit: 50 jaar orthopedagogiek! … voor wie? Een pleidooi voor kinderperspectief

16.20-16.30

Judith Loopers, Msc en Alianne Bakker, Msc: Videopresentatie: De toekomst in beeld: PhD’s pitchen hun onderzoek

16.30 Orthoband
17.00 Afsluiting programma
17.10-18.00 Borrel

Laatst gewijzigd:05 april 2019 11:36