Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Behavioural and Social Sciences PedOn 50 jaar orthopedagogiek

Sponsoren

Wij bedanken de volgende sponsoren voor hun bijdrage aan '50 jaar Orthopedagogiek Groningen':

Groninger Universiteits Fonds (GUF) - https://www.rug.nl/about-us/support-the-university/groninger-university-fund/
Molendrift - http://www.molendrift.nl/
's Heerenloo - https://www.sheerenloo.nl/
Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen - https://www.nvo.nl/
Het Vergeten Kind - https://steun.hetvergetenkind.nl/bericht
Koninklijke Visio - https://www.visio.org/home/
Voorheen Stichting Kinderstudies
Uitgeverij Acco - https://www.acco.be/nl-be/publisher
Uitgeverij Koninklijke Van Gorcum - http://vangorcum.nl/
Uitgeverij Garant - http://www.maklu.be/MakluEnGarant/AllOf.aspx?publisher=garant

Onze dank gaat uit naar de volgende sponsoren:
Onze dank gaat uit naar de volgende sponsoren:

Informatie sponsoren:

Molendrift

Molendrift ontstond in 1988 uit de Rijksuniversiteit Groningen toen die haar behandelpraktijk afstootte. Sindsdien ontwikkelde Molendrift zich tot omvangrijke instelling op het gebied van ambulantie ggz binnen het segment ‘Jeugd en Gezin’. Met ca. 80 medewerkers helpt Molendrift jaarlijks ruim 3000 clienten in heel Noord Nederland. De medewerkers doen dit vanuit 4 eigen locaties en een groot aantal CJG’s en huisartsenpraktijken. Ongeveer de helft van de hulpverleners heeft als achtergrond orthopedagogiek. De samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen bestaat nog steeds via gezamenlijke onderzoeken en het bieden van stage- en afstudeerplekken.

NVO

De NVO is een beroepsvereniging die een wetenschappelijk gefundeerde professionele beroepsuitoefening van pedagogen en onderwijskundigen bevordert en hun belangen behartigt op wetenschappelijk, economisch en maatschappelijk terrein.

Laatst gewijzigd:09 augustus 2021 16:11