Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Behavioural and Social Sciences PedOn 50 jaar orthopedagogiek Foto's

2018

Donderdag 18 januari 2018 was een 40 tal medewerkers bijeen tijdens een door het dagelijks bestuur van Orthopedagogiek georganiseerde borrel. Een moment waar ieder jaar terug wordt geblikt op het vorige jaar en gesproken wordt over verwachtingen en leuke dingen die er in het nieuwe jaar zijn te verwachten.

Na een moeilijke periode die Orthopedagogiek in 2017, onder meer met een visitatie onderwijs, heeft meegemaakt, had voorzitter Prof. Dr. Hans Grietens zijn nieuwjaarstoespraak geschreven rond het thema: ‘We zijn er nog’. De bijeenkomst werd gehouden in het  Goudkantoor op de Grote Markt, misschien wel het mooiste gebouw van Groningen waar vroeger de belastingen werden geïnd. Of de keuze daarom op het Goudkantoor viel met de gedachte er valt nog een aardig duit te halen, is niet duidelijk.

Op donderdag 15 februari 2018 organiseerde de Studievereniging ODIOM in samenwerking met Alumnivereniging Orthopedagogiek, Alumnivereniging Onderwijskunde (AVOG), Beroepsvereniging Academici Basisonderwijs (BAB) en de gerelateerde opleidingen een avond voor masterstudenten, net afgestudeerden en langer afgestudeerden van de studies Pedagogische Wetenschappen, Onderwijskunde, de Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs en het Schakelprogramma.

De avond begon met een lezing van Carlijn van der Berg, werkzaam in de jeugdzorg als orthopedagoge. Vervolgens sprak Hilde Hacquebord, oprichter van Diataal, over hoe je een eigen bedrijf kunt opzetten en uitbouwen. Hilde studeerde naast Letteren ook Onderwijskunde. Aansluitend was er een netwerkborrel. Tijdens deze borrel waren onder meer de volgende organisaties vertegenwoordigd: Accare, Randstad, Succes for All, Stichting Amigo en anderen met eventuele banen en/of werk(ervarings)plekken  om in gesprek te gaan met de masterstudenten en alumni.

De bijeenkomst vond plaats in de Marie Lokezaal in het Harmoniecomplex en namens de Alumni Vereniging Orthopedagogiek waren Jana en Hans Knot aanwezig.

Het was al weken van tevoren aangekondigd, ‘dinsdag 13 maart om kwart na 1 in de middag allen zoveel mogelijk aanwezig zijn op het schoolplein achter het gebouw Grote Rozenstraat 38.’ Het plein waar in de tijd dat het Eerste Christelijke HBS in het pand was gevestigd, vele klassenfoto’s zijn er gemaakt, die met regelmaat op de site van ‘Je bent een stadjer’ via de sociale media voorbijkomen.

De Orthopedagogiek medewerkers zijn zo veel mogelijk aangetreden om de twee jaarlijkse groepsfoto tot een succes te maken. Vanuit alle hoeken van het gebouw en bijgebouw, als een zwerm vogels, traden ze aan om ook op de nieuwe groepsfoto voor eeuwig te worden vastgelegd. De groep is echter zo groot geworden dat het praktisch onmogelijk is om eenieder goed zichtbaar in beeld te krijgen. Misschien een volgende keer twee van die tuinmeubels naast elkaar zetten zodat er meer mensen in de hoogte zich kunnen opstellen. Voor sommigen zal het een zoekplaatje zijn om bijvoorbeeld Hans Grietens, de er toch echt op staat, te vinden.

Foto: Jana Knot – Dickscheit.

Orthopedagogiek 2018
Orthopedagogiek 2018

Op 1 februari 2018 promoveerde Cora Bartelink op het proefschrift ‘Dilemmas in child protection’. Drie vuistregels bij besluitvorming in kindermishandelingszaken.

‘Methoden en instrumenten zijn belangrijk, maar niet het enige dat professionals nodig hebben om tot een zorgvuldige besluitvorming bij (vermoedens van) kindermishandeling te komen.’ Dat betoogde Cora Bartelink 1 februari 2018 tijdens de verdediging van haar proefschrift. Jaarlijks zijn er bijna 119.000 kinderen het slachtoffer van kindermishandeling. Voor een effectieve aanpak van deze hardnekkige problematiek is het van belang dat professionals in jeugdhulp en jeugdbescherming komen tot zorgvuldige besluitvorming. Idealiter laten professionals zich daarbij niet alleen leiden door een methodiek zoals bijvoorbeeld een risicotaxatie-instrument, aldus onderzoeker Cora Bartelink (NJi). Desgevraagd formuleert zij drie vuistregels voor professionals om tot een weloverwogen besluit te komen.

  • Gebruik altijd een methode of instrument om tot gestructureerde besluitvorming te komen. Dit zijn namelijk goede hulpmiddelen bij het in kaart brengen en objectiveren van de veiligheid en eventuele risico’s en ze helpen om blinde vlekken in beeld te krijgen.
  • Wees je tegelijkertijd ook altijd bewust van de beperkingen van dit soort instrumenten. Onderzoek wijst uit dat persoonlijke redeneringen en opvattingen over kindermishandeling en uithuisplaatsing besluiten van professionals beïnvloeden.
  • Wees daarom kritisch op je eigen bevindingen en neem je besluit vanuit verschillende perspectieven onder de loep. Betrek collega’s maar ook ouders en kinderen om tot een weloverwogen besluit te komen.

Op dinsdag 10 april hield Professor Dr. Annette van der Putten van de Basiseenheid Orthopedagogiek in de Aula van het Academiegebouw haar oratie.

Prof.dr. Annette van der Putten onderzoekt de zorg voor mensen met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen (zevmb). Zij hebben zowel (zeer) ernstige verstandelijke als motorische beperkingen. Hierdoor zijn zij vrijwel volledig afhankelijk van anderen. Vroeger werden deze mensen, zowel letterlijk als figuurlijk nauwelijks gezien. Zij werden beschouwd als ‘bedlegerig’, ondersteuning was gericht op (medische)zorg en de ouders werden op afstand gehouden. Wetenschappelijke kennis over deze mensen met zevmb en hun gezinnen was zeer schaars.

Mede dankzij kennisontwikkelingen, waarbij het Research Centre PMD van de RUG een belangrijke rol heeft gespeeld, kijken we anders naar deze groep mensen. We erkennen hun bestaan, én erkennen dat zij mensen zijn met gewone wensen en behoeften. Maar we erkennen vooral dat zij een unieke groep vormen met geheel eigen problemen en geheel eigen ontwikkeling. We zien tegenwoordig bijvoorbeeld het belang om hen motorisch te activeren maar hoe deze kinderen en volwassenen zich motorisch ontwikkelen en hoe zij precies kunnen profiteren van bewegen is onduidelijk.

https://www.rug.nl/about-us/news-and-events/events/inauguration/2018/0410vanderputten

Oratie Prof. dr. Annette van der Putten
Oratie Prof. dr. Annette van der Putten

Wie kent haar niet, die sinds 1993 is gaan studeren bij de afdeling Orthopedagogiek? Al meer dan 25 jaar het centrale gezicht van het secretariaat van de afdeling Orthopedagogiek. Met allerlei vragen kon je bij haar terecht. Op 16 mei 2018 werd ze dan ook terecht in het zonnetje gezet door directe collega’s van het secretariaat maar ook door andere collega’s van de afdeling Orthopedagogiek. Thema was niet alleen 25 jaar Miranda Cazemier van den Berg, maar ook de liefde voor wijn. Proost Miranda, op naar de volgende 25 jaar.

Woensdagmorgen 30 mei 2018 was een gedenkwaardige ochtend toen 500 exemplaren van het speciale themanummer van OOP, het tijdschrift ‘Orthopedagogiek: Onderzoek en Praktijk’over orthopedagogisch onderzoek en praktijk in Groningen, werd afgeleverd. Bezoekers van het Symposium op 8 juni krijgen dit themanummer uitgereikt. Zoals je kunt zien op de voorkant is er keihard gewerkt door medewerkers van de Basiseenheid Orthopedagogiek en enkele gastauteurs.

Laatst gewijzigd:03 januari 2020 11:53