Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Behavioural and Social Sciences PedOn 50 jaar orthopedagogiek Foto's

2017

Donderdagmiddag 26 januari 2017 werd de Facultaire Erfgoedkamer van de Faculteit GMW officieel geopend door de voorzitter van het College van Bestuur van de universiteit, Sibrand Poppema. Hij deed dit door het zilveren paplepeltje van Gerard Heymans, de grondlegger van de Nederlandse psychologie, in een van de vitrines te leggen.

Voorafgaand was er een aantal sprekers, Prof. dr. Mineke van Essen (namens de Erfgoedcommissie), de decaan van de faculteit GMW Prof. Dr. Kees Aarts, Prof. Dr. Douwe Draaisma en Prof. dr. Roel Bosker. Uiteraard is er in de Erfgoedkamer, die gevestigd is op de bovenverdieping van het Boumangebouw aan de Grote Rozenstraat 31, ruimte voor Orthopedagogiek. En dan speciaal voor de grondlegster van het toenmalige instituut, Prof. dra. Wilhelmina Bladergroen.

In deze vitrine, naast een aantal publicaties van haar, onder meer ruimte voor een voorbeeld van de bouwrekenkist en ander leermateriaal. Het meest unieke stuk in deze vitrine, die ze deelt met Prof. dr. Leon van Gelder, de grondlegger van Onderwijskunde in Groningen, is wel de door de familie beschikbaar gestelde doopjurk van Bladergroen.

Op 18 januari 2017 heeft Marleen Janssen een oorkonde ontvangen van het Ubbo Emmius Colleghie voor het feit dat zij met het congres ‘Communication in the context of congenital deafblindness’ geleverd heeft aan het internationaal congresseren in Noord-Nederland. Het Ubbo Emmius Colleghie heeft als doelstelling Noord-Nederland als in-ternationale ontmoetingsplaats verder uit te bouwen.

Annemiek Harder en Mónica López López zijn in 2017 bestuursleden geworden van de EUSARF, the European Scientific Association on Residential and Family Care for Children and Adolescents.

EUSARF werd in de late jaren tachtig van de vorige eeuw opgericht uit de samenwerking tussen wetenschappers van verschillende Europese universiteiten op het gebied van de Jeugdzorg. Momenteel heeft EUSARF een raad bestaande uit 20 academici uit zestien landen, waaronder een bestuurslid uit Israël en twee bestuursleden uit Noord-Amerika.

Van 21 tot en met 25 Augustus 2017 organiseerde het HESTIA onderzoeksteam vanuit de basiseenheid Orthopedagogiek een Summer School over de toekomst van jeugd- en gezinsbeleid in Europa. Dit gebeurde in samenwerking met het FACSK (Family Complexity and Social Work) onderzoeksteam. Omdat beide onderzoeksgroepen gevestigd zijn binnen verschillende Europese universiteiten en een internationaal vergelijkende onderzoeksmethode hanteren, stond het internationaal vergelijke perspectief met betrekking tot jeugd- en gezinsbeleid tijdens deze Summer School centraal. Een breed scala van 78 personen geïnteresseerd in dit thema: studenten, promovendi, onderzoekers, professoren, beleidsmakers, gedragswetenschappers en jeugdwerkers – waren bij het evenement aanwezig. Dankzij de inspirerende presentaties en de rijke input in de discussies door aanwezigen, werd de Summer School een groot succes!

Binnen Orthopedagogiek loopt een groot aantal AIO’s rond die keihard werken aan hun promotieonderzoek. Af en toe is het goed om gezamenlijk elders een cursus bij te wonen zoals in 2017 toen een kleine groep naar Antwerpen ging voor een cursus kwalitatief onderzoek

The Foster Care Research Centre Groningen organiseerde in november 2017 een symposium met als topic: ‘Sexual Orientation and Gender Diversity in Children and Youth.’

In de zomer van 2017 kwam er een vertegenwoordiging van The Latimer Educational Centre naar Groningen om enkele scholen en de universiteit te bezoeken.Een bezoek georganiseerd door voormalige studente en stagiaire op de LEC, Sigrid Veenstra. Sinds 1994 tot en met 2016 heeft een groot aantal studenten van de afdeling Orthopedagogiek stage gelopen op deze school in West London.  http://webfronter.com/rbkc/lec/

Tijdens de European Conference on Educational Research (ECER) 2017 in Kopenhagen hebben verscheidene collega's onderzoek rondom de thema's inclusie, creativiteit, en het toetsen van jonge kinderen gepresenteerd.

Laatst gewijzigd:02 januari 2020 13:23