Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Behavioural and Social Sciences PedOn 50 jaar orthopedagogiek Foto's

2016

De Han Nakken Prijs 2016 werd op 9 december 2016 uitgereikt aan Kirsten van den Bosch, Harriët Schoenmakers en Nadi de Vos-Dijkslag. De prijs, die bestaat uit een wetenschappelijke en een praktijkprijs, wordt iedere twee jaar toegekend door het Research Centre on Profound and Multiple Disabilities van de Rijksuniversiteit Groningen, in samenwerking met de Stichting OOO, aan de beste wetenschappelijke prestatie en de opmerkelijkste praktijkprestatie op het gebied van personen met Zeer Ernstige Verstandelijke en Meervoudige Beperkingen (ZEVMB).

Dr. Kirsten van den Bosch, onderzoeker en docent aan de Hanzehogeschool Groningen, ontving de wetenschapsprijs voor haar artikel: ‘The Role of Sound in Residential Facilities for People with Profound Intellectual and Multiple Disabilities’, dat in maart 2016 is gepubliceerd in het Journal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities.

Kirsten van den Bosch – eerste auteur, naast Tjeerd Andringa, Deniz Baskent en Carla Vlaskamp – beschrijft in dit artikel de theoretische onderbouwing van haar onderzoeken naar de invloed van de auditieve omgeving op mensen met zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen (ZEVMB), met daarbij een belangrijke rol voor hoorbare veiligheid. Het theoretisch kader is vervolgens getoetst aan de hand van een focusgroep-studie met professionals uit de gezondheidszorg.

Op deze wijze werd niet alleen het theoretisch kader voor vervolgstudies ondersteund, maar werd ook duidelijk hoe belangrijk, maar desondanks toch onderbelicht, de rol van geluid is in het leven van mensen met ZEVMB. Onze ogen kunnen we sluiten, maar onze oren niet. Zolang de kwaliteit van de auditieve omgeving over het hoofd wordt gezien, zal een minder optimale auditieve omgeving een belangrijk negatieve invloed hebben op het welzijn van mensen met ZEVMB. Zowel deze publicatie als de later gepubliceerde vervolgstudies bieden duidelijke handvatten voor verbeteringen in de praktijk.

Harriët Schoenmakers en Nadi de Vos-Dijkslag kregen de praktijkprijs voor hun boek: ‘Pubers laten van zich horen. Over jongeren met ernstige meervoudige beperkingen’.

Ze zijn beiden gedragsdeskundigen bij Amerpoort en geven met het boek antwoorden op veel vragen waar ouders en begeleiders mee zitten. Aan het boek ligt een verkennend praktijkonderzoek ten grondslag, dat in 2013 van start ging. De centrale vraag was: Welke veranderingen in de levensloop vinden er plaats tijdens de puberteit van een jongere met ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen, zoals die worden opgemerkt door ouders of professionals?

De conclusie van het onderzoek is dat de puberteit ook voor pubers met ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen een bijzondere levensfase is, deels vergelijkbaar met andere pubers, maar deels ook anders. Zij zijn op weg naar hun eigen volwassenheid en verdienen het dat de omgeving hen de kans biedt écht puber te zijn. De publicatie bevat, onder andere, helder beschreven voorbeelden, geeft informatie over de lichamelijke ontwikkeling en gedragsveranderingen, en daagt uit tot het ontwikkelen van een eigen visie. Elk hoofdstuk sluit af met enkele stellingen die de verschillende betrokkenen uitnodigen om met elkaar in gesprek te gaan.

Participatie van jongeren in beslissingen die hun leven en ontwikkeling betreffen is één van de basisbeginselen van het Verdrag voor de Rechten van het Kind (VRK) en daarmee ook een fundamenteel recht voor alle jongeren die verblijven in gesloten residentiële zorg. Daarnaast wordt participatie van jongeren in besluitvorming gezien als een belangrijk aspect in het zorg- en behandelingsproces van jongeren. Ondanks het feit dat de zorg en behandeling in gesloten residentiële zorg in eerste instantie gebaseerd is op een gedwongen maatregel en hiermee de ruimte voor jongeren om invloed uit te oefenen beperkt wordt, is ook op grond van gedragswetenschappelijke bronnen duidelijk dat participatie van jongeren binnen gesloten zorg van belang is.

Het doel van het onderzoek van Mijntje ten Brummelaar is om inzicht te krijgen in de participatie van jongeren in besluitvorming tijdens hun verblijf in gesloten residentiële zorg. Daartoe bestudeerde ze, ten eerste, de bestaande praktijk van residentiële zorg en jongerenparticipatie bestudeerd; ten tweede, de ervaringen en percepties van jongeren en professionals op dit punt in kaart gebracht; en, ten derde, onderzocht hoe het perspectief van jongeren in besluitvorming ingebracht kan worden.

De VNOP-ISED-CAS Research Days werd op 11 november 2016in Leiden gehouden. De Research Days geven (jonge) onderzoekers op het gebied van pedagogiek en ontwikkelingspsychologie de mogelijkheid tot netwerken, het volgen van workshops, en het volgen en geven van presentaties. Deze dagen worden fanatiek bezocht door promovendi van onze afdeling, en in 2016waren onder andere Arjen van Assen, Marleen Wessels, Leentje van Alphen en Anne Steenbakkers er aanwezig.

Af en toe is het goed even het gepeins en meer voor het slagen van je onderzoek opzij te zetten. Dit gebeurde dan ook met de promovendi en andere medewerkers in de maand november2016. Na een gemeenschappelijke maaltijd werd het voormalige ‘Alfa’ gebouw in bezit genomen voor waarachtig een fel lasergamegebeuren.

In augustus 2016 werd in Melbourne het 2016 IASSIDD World Congres gehouden waarbij ook een afvaardiging vanuit Orthopedagogiek Groningen vertegenwoordigd was. Er werd een aantal Scolarships uitgereikt onder meer aan Gertruud Schalen van onze afdeling.

https://www.iassidd.org/conference/index.php/IWC/IWC/

Het 14de internationale congres van Eusarf werd in 2016 gehouden in het Spaanse Oviedo. Foto’s die bewaard zijn gebleven en gemaakt zijn buiten de congresuren om geven aan dat de Groninger delegatie vanuit de Basiseenheid Orthopedagogiek zich goed heeft vermaakt.

Niets is dankbaarder dan een middag lang in de keuken staan om een Indische rijsttafel voor te bereiden voor de studentassistentes van de commissie beroepsvoorbereiding en die van Jeugdzorg en daarna een gezellige avond te hebben.

Het doel van het jaarlijkse uitstapje in 2016 bracht een grote groep medewerkers naar een van de industrieterreinen ten oosten van de stad Groningen, waar al decennia de fabriek van Hooghoudt gevestigd is. De groepsrondleiding bij Hooghoudt is een ontdekkingstocht door de distilleerderij. Proef van de producten puur en in de mix! En genieten was het!

In 2016 was er ook de promotie van Jorien Luijkx die promoveerde onder Prof. Dr. Carla Vlaskamp met een proefschrift die als titel ‘Family matters. The experiences and opinions of family members of persons with (severe or profound) intellectual disabilities’ heeft.

Laatst gewijzigd:02 januari 2020 13:23