Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Behavioural and Social Sciences PedOn 50 jaar orthopedagogiek Foto's

2011

Ook in 2011 werd er binnen de sectie Jeugdzorg weer gedacht aan een dagje teambuilding. Men toog naar Friesland voor onder meer het uitoefenen van allerlei typische spelletjes. Of de band daarmee hechter werd in de groep?

In 2011 was er een groep studenten met begeleiding afkomstig uit Maryland een aantal dagen in Groningen. Naast het bezoeken van een aantal instellingen was er vanuit Orthopedagogiek een programma samengesteld uit een aantal colleges en een rondleiding van Hans Knot om aan te tonen dat er niets boven ons mooie Groningen gaat.

Het lukte nog ieder jaar weer, ondanks de stijgende prijzen, een 20 tal studenten bereid te vinden een week lang op reis te gaan naar Londen en omgeving om eventuele stageplekken te bezoeken en ook een stukje cultuur te proeven. Jana Knot, Petra Poppes en als altijd ook Hans Knot waren dat jaar de begeleiders. Tijdens het jaarlijkse bezoek aan de Lindon Bennet School, werd ons zeer gastvrij altijd een lunch aangeboden. Deze school had drie soorten leerlingen. Een groep in een afzonderlijk gebouw gehuisveste autistische kinderen, een groep met kinderen met het syndroom van Down en tenslotte een groep jongeren met een ernstig meervoudige handicap. Niet alleen was er een introductie door directeur Steve Linn maar na een uitgebreide rondleiding door het complex en de lunch werden de studenten over de verschillende groepen verdeeld om in de middag aan het programma van de school deel te nemen.

In 2011 gingen de jongeren onder ons, voornamelijk zij die bezig waren met een hele drukke periode waarin ze hun uiterste best deden binnen hun eigen promotieonderzoek, er even een avondje tussen uit om duidelijk te ontspannen wat gebeurde tijdens een bijeenkomst in Fresh Today waar heerlijk eten werd voorbereid en uiteraard geconsumeerd. Lidian Korenberg was zo slim de foto’s te bewaren.

Erik Knorth, hoogleraar Orthopedagogiek ihb jeugdzorg, is op 7 december 2011 geïnstalleerd als lid van het Ubbo Emmius Colleghie. Dit gezelschap van congresinitiatoren uit de wetenschap en het bedrijfsleven wil Noord-Nederland als internationale ontmoetingsplaats verder uitbouwen. Het college fungeert als adviseur van het Groningen Congres Bureau.

Erik Knorth heeft deze eervolle functie te danken aan zijn grote inspanningen, tezamen met de researchgroep jeugdzorg van de afdeling Orthopedagogiek, voor het organiseren van de 11th Biennial International EUSARF Conference van 22-25 september 2010 in Groningen. Volgens het Groningen Congres Bureau heeft Erik Knorth hiermee een belangrijke bijdrage geleverd aan het op de kaart zetten van Noord-Nederland als plaats van internationale ontmoeting en kennisuitwisseling.

De installatie vond plaats in Het Kasteel, de vestigingsplaats van o.a. het Opleidingsinstituut voor de Postmasteropleidingen Psychologie en Orthopedagogiek (PPO) in Noordoost-Nederland. Knorth ontving als tastbaar blijk van waardering voor zijn inzet uit handen van burgemeester Rehwinkel een speciale oorkonde.

Naam fotograaf: Rien Linthout

Laatst gewijzigd:02 januari 2020 13:22