Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Behavioural and Social Sciences PedOn 50 jaar orthopedagogiek Foto's

1998

Foto’s van het introductiekamp van twintig jaar geleden. De zaterdagavond maakten de dames er een dolle boel van.

In mei 1998 werd de Sint Vincentiusprijs voor uitzonderlijke prestaties op het gebied van onderzoek ten behoeve van (zeer) ernstig verstandelijk gehandicapten toegekend aan de onderzoeksgroep ‘Ernstig Meervoudig Gehandicapten’ van der Rijksuniversiteit Groningen. De uitreiking vond plaats in de aula van de universiteit van Gent. Aan de Vincentiusprijs was een geldbedrag van 1 miljoen Belgische Francs (destijds ongeveer 55.000 gulden) verbonden.

De Groningse onderzoeksgroep was onderdeel van de afdeling Orthopedagogiek en had destijds als kernleden Prof. Dr. Han Nakken en mw. Dr. Carla Vlaskamp. Hun inzending bestond uit een aantal publicaties vanaf 1993 en de inzending werd verkozen uit 98 andere inzendingen. Na een eerste selectie bleven 33 inzendingen over, afkomstig van onderzoeksgroepen uit 13 verschillende landen.

De jury koos de Nederlandse bijdrage niet alleen vanwege het hoge wetenschappelijke niveau, maar ook omdat ze het werk van de Groninger onderzoeksgroep als van buitengewoon praktisch belang vond voor zeer ernstig gehandicapten. Met haar werkzaamheden hoopte de onderzoeksgroep de aandacht voor een van de zwakste groepen in de samenleving te intensiveren en de zorg ervoor te verbeteren, waar men zondermeer in is geslaagd.

Laatst gewijzigd:05 april 2019 11:24