Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Behavioural and Social Sciences PedOn 50 jaar orthopedagogiek Foto's

Foto's

Al 50 jaar orthopedagogiek betekent al 50 jaar herinneringen.

We hebben gemeend op deze feestelijke site niet alleen via verhalen en anekdotes aandacht te besteden aan ’50 jaar Orthopedagogiek Groningen’, maar ook door middel van foto's. Zoals U ziet zijn de eerste foto’s afkomstig uit het jaar 1975. Van eerdere activiteiten is weinig bekend, laat staan dat er fotomateriaal beschikbaar is als het gaat om ’50 jaar Orthopedagogiek’. Mocht U mee willen helpen te bouwen aan dit fotoarchief, middels foto’s die nog in uw bezit zijn, dan verzoeken we contact op te nemen met Hans Knot via HKnot home.nl

De foto’s op de pagina’s van de site ’50 jaar Orthopedagogiek’ zijn afkomstig uit het archief van de basiseenheid Orthopedagogiek en het archief van Hans Knot, evenals afkomstig van (voormalige) medewerkers, die deze foto’s beschikbaar hebben gesteld voor gebruik ten bate van de beschrijving van 50 jaar Orthopedagogiek en dus dienen te worden gezien als plaatsing in het kader van historisch belang.

Laatst gewijzigd:05 april 2019 11:23