Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Behavioural and Social Sciences PedOn 50 jaar orthopedagogiek Foto's

2014

In 2014 was het de bedoeling dat we – als eenheid – eens flink zouden worden geschud en in groepjes verdeeld – 45 gekke opdrachten zouden krijgen, die dienden te worden uitgevoerd op zowel locatie als in de binnenstad van  Groningen. Van elke opdracht diende er weer een foto of filmpje te worden doorgestuurd naar een speciaal voor dit spel geopend gmail adres.  De naam van het spel was misschien wel prijswinnend te noemen: Crazy 45!

Op 10 oktober 2014 vond het afscheid plaats in het Academiegebouw van professor Carla Vlaskamp. Sinds 1985 was zij werkzaam bij de afdeling Orthopedagogiek waar zij zich prachtig omhoog heeft gewerkt en landelijk als wel internationaal zeer bekend is geworden door ondermeer haar opvoedingsprogramma dat uit gaat van de gedachte dat ook mensen met ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen perspectief in het leven hebben en daarbij kunnen worden geholpen door het aanbieden van een wetenschappelijk gefundeerd opvoedingsprogramma. Het afscheid betekende niet dat Carla Vlaskamp niet meer aanwezig is binnen Orthopedagogiek Groningen. Wekelijks wordt ze nog steeds gezien en bemoeit zich nog met tal van activiteiten waaronder het begeleiden van promovendi. Tijdens de feestelijke bijeenkomst werd zij ook Koninklijk onderscheiden, waarover elders meer op deze site.

2014 was het jaar van afscheid want ook Kees van den Bos werd 65 en dus betekende dat officieel terug treden van alle werkzaamheden. Echter Kees bleef ook promovendi begeleiden en had nog vele ideeën om te ontwikkelen en is nog steeds actief binnen de afdeling Orthopedagogiek. Kees nam afscheid met een afscheidssymposium en een etentje met een select gezelschap in El Txoko in de  Oude Kijk in ’t Jatstraat. Helaas is er maar een beperkt aantal foto’s bewaard gebleven.

In 1975 begon Hans Knot met de opdracht het opzetten van een bibliotheek en een drietal jaren later ook van een audiovisuele dienst binnen PAW, dat nu PEDOK heet. Tal van videoproducties werden onder zijn verantwoordelijkheid gemaakt. Na 1994 ging hij zich vooral ook richten op de buitenlandse reizen en een ontelbare hoeveelheid gastcolleges en door zijn toedoen gingen vele studenten stage lopen in het buitenland. In oktober 2014 werd officieel van het afscheid genomen door tal van collega’s en oud studenten en zelfs een aantal van de collega’s van zijn eerste werkkring, het EGD. Samen met zijn vrouw Jana werd hij feestelijk van huis gehaald in een typisch Londense taxi, de stad die hij ontelbaar vaak heeft bezocht. Gelijk aan Carla Vlaskamp, Kees van den Bos en nog een aantal gepensioneerden is hij nog niet weg te denken en is hij actief als coördinator alumni Orthopedagogiek.

De Interacademiale werd in 2014 georganiseerd in Groningen en dus was er vanuit de afdeling Orthopedagogiek eind maart ook een afvaardiging aanwezig. Ondermeer Bé Poolman hield een lezing over zijn promotieonderzoek.

Vrijdag 10 oktober 2014 ontving mw. prof. dr. C. Vlaskamp op voordracht van de Rijksuniversiteit Groningen een Koninklijke Onderscheiding. Zij werd benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Locoburgemeester dhr. drs. T. Schroor van de gemeente Groningen decoreerde mw. prof. dr. C. Vlaskamp in het Academiegebouw,Broerstraat 5, Groningen. Elders vindt U foto’s van het afscheid van Carla Vlaskamp.

vrijdag 25 april 2014 ontving Professor Wied Ruijssenaars op voordracht van de Rijksuniversiteit Groningen een Koninklijke Onderscheiding. Hij is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau.

Hoogleraar Orthopedagogiek Wied Ruijssenaars (1951) heeft als voorzitter van de commissie Dyslexie van de Gezondheidsraad dyslexie als handicap gedefinieerd en erkend gekregen. Op basis van deze erkenning werd het voor dyslectische kinderen wettelijk mogelijk om extra tijd te krijgen voor examens en zijn er protocollen verschenen die de basis vormen voor de begeleiding en behandeling van leerlingen met dyslexie. Ook is Ruijssenaars – samen met andere deskundigen en belangenbehartigers – bezig om staatssecretaris Dekker ervan te overtuigen dat ook voor ernstige rekenproblemen een regeling nodig is.

Voor meer informatie: https://www.rug.nl/news/2014/04/0425-ko-wied-ruijssenaars

In de maand december 2014 was er een uitje van de sectie OPB waarbij onderdeel één het doen van vrijwilligers werk was bij de locatie van ’s Heerensloo in Bedum. Men werd daar in verschillende groepen geplaatst om mee te helpen. Sommigen gingen wandelen met de cliënten en blijkbaar stond er vlakbij een tent van Circus Renz voor de winterweken.  Anderen gingen op een speciale fiets en weer anderen gingen spelletjes doen of nagels lakken van de cliënten. Vervolgens was er onderdeel 2, de Ortho-variatie op ‘Wie is de Mol’’, waarbij Lidian Korenberg de Mol was. En ze was bijna in haar missie geslaagd.

Laatst gewijzigd:05 april 2019 11:33