Skip to ContentSkip to Navigation
About usFaculty of Behavioural and Social SciencesOrganizationServices and FacilitiesInstitute of Education

Studieadvisering

Een belangrijke taak in het onderwijsproces is het ondersteunen van studenten bij de keuze van studieonderdelen, de planning van de studie en het doorverwijzen bij studieproblemen en -vertragingen. Iedere opleiding binnen GMW kent zijn eigen studieadviseur(s). Voor meer specifieke informatie over de studieadvisering per opleiding zie:

Laatst gewijzigd:21 januari 2019 18:39