Skip to ContentSkip to Navigation
About usFaculty of Behavioural and Social SciencesOrganizationServices and FacilitiesInstitute of Education

Onderwijsadministratie

De medewerkers van de onderwijsadministratie zorgen er onder meer voor dat studenten zich kunnen intekenen voor colleges en tentamens, dat cijfers verwerkt en bekend gemaakt worden en dat de bullen voor het afstuderen worden klaargemaakt. Verder zorgt zij voor de archivering van studentgegevens. De medewerkers van de onderwijsadministratie zijn vaak werkzaam voor één of twee opleiding binnen GMW.

Medewerkers:  

Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde:

Psychologie:

Sociologie:  

Coördinator: G. Stäbler

Laatst gewijzigd:21 januari 2019 18:31