Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Gedrags- en MaatschappijwetenschappenOrganisatieProfielStrategie

Strategie

De primaire doelstellingen van de faculteit zijn het bieden van uitstekend onderwijs en het doen van vernieuwend onderzoek op het terrein van gedrag- en maatschappijvraagstukken, alsook het delen en ter discussie stellen van kennis nationaal en internationaal met wetenschappers, professionals en het grote publiek.
 
Wetenschappelijk onderwijs en onderzoek zijn nauw met elkaar verbonden. De universiteit wordt in belangrijke mate bekostigd met gelden die gebaseerd zijn op het aantal studenten dat onderwijs volgt. Dat schept een verplichting ten aanzien van de kwaliteit en organisatie van het onderwijsaanbod. De inhoud van dat onderwijs wordt voor een belangrijk deel gevoed door theorievorming en resultaten van wetenschappelijk onderzoek. Er is een maatschappelijke verantwoordelijkheid om deze kennis ook te delen en ter discussie te stellen.
 
In overeenstemming met deze brede doelstellingen bepalen de afdelingen binnen de faculteit GMW concrete doelstellingen met betrekking tot hun onderzoeksprogramma’s en opleidingen. Uitgangspunt van het facultair beleid is dat concrete inhoudelijke doelstellingen steeds daar worden geformuleerd waar ze ook worden gerealiseerd. Het faculteitsbestuur geeft in het Strategisch Plan 2016-2020 aan wat de randvoorwaarden en uitgangspunten dienen te zijn bij het formuleren en behalen van die inhoudelijke doelen. Daarmee richt het plan zich dus vooral op de algemene faciliterende taak die het faculteitsbestuur heeft.

Laatst gewijzigd:09 januari 2017 13:43
printView this page in: English