Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Gedrags- en MaatschappijwetenschappenOrganisatieProfiel

Missie - Faculteit GMW

Hoogvlakte met pieken

Het verrichten van hoogwaardig wetenschappelijk onderwijs en onderzoek, in onderlinge relatie tot elkaar, is de missie van de faculteit. Zowel in het onderzoek als in het onderwijs wordt een brede basis met een goede kwaliteit nagestreefd. Waar mogelijk worden studenten en medewerkers gestimuleerd ‘te pieken’. In het onderwijs kan dit bijvoorbeeld in de zogenaamde honourstrajecten van de bacheloropleidingen en in de tweejarige onderzoeksmaster. In het onderzoek wordt geëxcelleerd in verschillende programma’s die worden gerekend tot de internationale top van wetenschappelijk onderzoek
Laatst gewijzigd:05 april 2018 12:38
printView this page in: English