Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Gedrags- en MaatschappijwetenschappenOrganisatieBestuur en CommissiesWerkgroepen

Werkgroepen

De Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen heeft een aantal vaste werkgroepen die zijn ingesteld op specifieke deelterreinen van het bestuur en/of beheer van de faculteit. Ook kunnen deze werkgroepen worden belast met het uitvoeren van taken die door het faculteitsbestuur zijn opgedragen.

De taken, bevoegdheid, omvang, samenstelling, werkwijze etc. van de vaste werkgroepen wordt geregeld bij het Huishoudelijk Reglement van de faculteit.

De faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen kent de volgende werkgroepen:

  • Werkgroep ARBO- en milieuzorg
  • Werkgroep Bibliotheek
  • Werkgroep Gebruikersgroep (ICT)
  • Werkgroep Internationalisering
Laatst gewijzigd:30 november 2017 10:28
printOok beschikbaar in het: English