Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Gedrags- en MaatschappijwetenschappenOrganisatieBestuur en CommissiesReglementen

Huisregels

De huisregels van de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen betreffen een nadere uitwerking van de algemene huisregels van de RUG, zoals vastgesteld door het College van Bestuur. De huisregels zijn toegespitst op de gebouwen en terreinen, die door de faculteit worden gebruikt. Het Faculteitsbestuur kan, indien noodzakelijk en passend binnen het kader van de RUG huisregels , de huisregels wijzigen. De Interne Dienst van de faculteit ziet toe op handhaving van de huisregels.

De huisregels gelden voor de gebouwen en omliggende terreinen van de Locatie Hortus en de Locatie Bloemstraat. Voor het Damsterplein gelden de huisregels van de verhuurder en medegebruiker van de Damsterborg, Woningbouwvereniging Nijestee.

Locatie

Gebouw

Gebouwnr.

Hortus

1

Heymansgebouw
Grote Kruisstraat 2/1

2211

2

Heymansvleugel
Grote Kruisstraat 2/1

2213

3

Muntinggebouw
Grote Kruisstraat 2/1

2212

4

Jantina Tammeshuis
Nieuwe Kijk in ‘t Jatstraat 68/70

2231

5

Van Geldergebouw
Grote Rozenstraat 3

2224

6

Snijdersgebouw
Grote Rozenstraat 15

2223

7

Gadourekgebouw
Grote Rozenstraat 19

2222

8

Boumangebouw
Grote Rozenstraat 31

2221

9

Nieuwenhuisgebouw incl. Ambulatorium
Grote Rozenstraat 38

2111

Damsterplein

10

Damsterborg
Damsterplein 6

4224

Bloemstraat

11

Hoofdgebouw
Bloemstraat 36

4122

12

Bijgebouw
Bloemstraat 36

4123

Aanwijzigen

 • Diefstal
  Alle GMW gebouwen zijn openbaar, d.w.z. toegankelijk voor iedereen tijdens openingstijden. In verband met diefstal van RUG en privé eigendommen is elke sleutelhouder verplicht zijn werkruimte af te sluiten bij afwezigheid.
 • Veiligheid
  Iedere medewerker, student of bezoeker, die gebruik maakt van de GMW gebouwen en/of voorzieningen daarin, dient op de hoogte te zijn van de veiligheidsinstructies van GMW. Bij brand, ongeval of een acute gevaarlijke situatie dient onmiddellijk contact opgenomen te worden met de Centrale Meldkamer van de RUG:
  tel. 050-3638050.
  De Centrale Meldkamer zal er voor zorgen dat alle noodzakelijke hulp in de gegeven situatie voor u geregeld wordt. Houd nooduitgangen vrij!
 • Rookbeleid
  Het is verboden te roken in alle gebouwen van de faculteit GMW. Ook binnen een straal van 5 meter van de in- en uitgangen is roken niet toegestaan.
 • Dieren
  Het is niet toegestaan dieren mee te nemen in de gebouwen. Alleen blindengeleidehonden en zorghonden worden toegelaten.
 • Afval
  Gooi afval in de daarvoor bestemde prullenbakken en peuken in de asbakken.
 • Fietsen
  Plaats fietsen in de stalling of in de fietsenrekken. Het los plaatsen van fietsen in de Hortustuin is niet toegestaan. Houd rekening met de doorgang voor voetgangers bij het stallen van fietsen aan de straat.
 • Publicatieborden
  De publicatieborden in de gebouwen zijn bestemd voor aan de faculteit gelieerde organisatorische- of onderwijs/onderzoeksactiviteiten. Informatie die hier niet aan voldoet zal worden verwijderd. Het is niet toegestaan informatie op de muren te plakken.
 • Mobiele telefonie
  Telefoneren is niet toegestaan in of nabij een onderwijs-/onderzoeksruimte, in de studieruimtes of de bibliotheek. Vergewis u ervan dat u anderen niet stoort wanneer u belt.
 • Eten en drinken
  In de collegezalen, computerzalen, bibliotheken en laboratoria is eten en drinken niet toegestaan.
 • Zit-werkkamers
  Het is niet toegestaan om zelf elektrische apparatuur (b.v. koffiezetapparaten) te plaatsen of verlengsnoeren of verdeelsnoeren aan te brengen. Voor meer informatie, zie de facultaire webpagina’s: Facilitaire Diensten GMW›Gebouwenbeheer ›Kluswerkzaamheden.
 • Collegezalen
  - Het gebruik van telefoons, laptops en tablets in collegezalen is alleen toegestaan voor zaken die met het college te maken hebben.
  - Kom op tijd: er geldt geen academisch kwartiertje.
  - Wees stil: praten stoort de docent en de medestudenten.
 • Toegang tot gebouwen
  Wanneer personen zich niet houden aan regels zoals opgesteld in de RUG Huisregels en Ordemaatregelen (art. 7.57h WHW) onder “Regeling gebruik universitaire gebouwen, terreinen en andere voorzieningen”, kan dit tot gevolg hebben dat hun de toegang tot gebouwen en terreinen voorlopig of definitief wordt ontzegd.
Laatst gewijzigd:10 november 2016 12:03
printView this page in: English