Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Gedrags- en MaatschappijwetenschappenOrganisatieBestuur en CommissiesReglementen

Algemene veiligheidsinstructies

Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen (januari 2015)

Inleiding

Deze Algemene Veiligheidsinstructies zijn bedoeld voor iedereen - student, wetenschapper of bezoeker - die zich in of nabij de gebouwen van de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen (FGMW) bevindt.

Ter voorkoming van brand, ongevallen en overige incidenten, en voor de hulpverlening, staan binnen de FGMW geoefende gediplomeerde BedrijfsHulpVerleners (BHV-ers) paraat. De BHV bestaat uit medewerkers van de FGMW die deze BHV taak uitoefenen naast hun reguliere werkzaamheden.

De Rijksuniversiteit Groningen beschikt voor het melden van een incident over een Centrale Meldkamer (CMK). De CMK is te bereiken op het Alarmnummer 8050 via de interne vaste telefoonlijn, of op 050-363 8050 via een externe lijn of mobiel.

De CMK speelt bij het op gang brengen van de hulpverlening een centrale en cruciale rol:
Zij schakelt de externe hulpdiensten in en zorgt er tevens voor dat de betrokken faculteit/dienst en BHV worden geïnformeerd over het incident. De CMK beschikt over een directe telefoonverbinding met de meldkamer van de externe hulpdiensten in Groningen (112).

Alarmnummer 8050

Meld een ongeval, brand of overig incident direct aan de CMK van de RUG: zie boven.

Door de CMK worden zo nodig direct de externe hulpverleningsdiensten ingeschakeld (Brandweer, Politie, Ambulance). Dit hoeft u niet meer zelf te doen.

Direct daarna wordt de faculteit ingelicht en wordt de BHV ingeschakeld. Maak na een melding geen gebruik meer van de telefoon om overbelasting van het net te voorkomen.

Algemeen

In geval van ongeval, brand of overig incident volgt u de instructies op van het bevoegd gezag: de BHV, Politie, Brandweer en/of Ambulancepersoneel.

Een sticker met het RUG alarmnummer 8050 bevindt zich op uw vaste telefoon. Sla het alarmnummer tevens op in uw vaste telefoon of mobiel.

Tevens hangen op diverse plaatsen in onze gebouwen rode telefoons waarmee uitsluitend naar het alarmnummer 8050 kan worden gebeld.

De aanwezigheid van BedrijfsHulpVerleners wordt aangegeven door een op kozijn of toegangsdeur van een kamer aangebracht bordje met daarop afgebeeld een wit kruis op groene ondergrond. Stel uzelf op de hoogte van de BHV locatie in uw eigen omgeving.

Ongeval of brand

Hoe handelt u bij een ongeval of brand

  • Meld een incident direct aan de CMK van de RUG: Alarmnummer 8050, via de interne vaste telefoonlijn of 050-363 8050 via een externe lijn of mobiel.

Ongeval

  • Laat, indien er een slachtoffer is, dit slachtoffer zo mogelijk niet alleen en laat anderen het alarmnummer 8050 bellen. Vraag de naam van het slachtoffer of vraag dit aan eventuele omstanders. Noteer de naam.
  • Verleen zelf hulp indien u weet hoe te handelen, schakel de dichtstbijzijnde BHV-er in of wacht tot de BHV-er, die via de CMK is ingeschakeld, arriveert. Stel het slachtoffer gerust.
  • Draag de hulpverlening over wanneer de BHV-er is gearriveerd.

Brand

  • Wanneer het ontruimingssignaal/brandalarm afgaat en u ziet of ruikt geen brand, sluit dan alle ramen en deuren van de ruimte waarin u zich bevindt en verlaat direct het gebouw. Neem uw persoonlijke bezittingen mee.
  • Waarschuw collega’s en help zo mogelijk niet zelfredzame personen bij het verlaten van het gebouw.
  • Open bij het verlaten van het gebouw geen warme deuren of deuren waaronder rook vandaan komt.

Preventie

Hoe voorkomt u een ongeval, brand of ander incident?

  • Wanneer u in de gebouwen en op de terreinen een situatie aantreft die volgens u direct tot een incident kan leiden, wordt u geacht dit onmiddellijk te melden bij de receptie van het Heymansgebouw (tel. 6314). Bij acuut gevaar zullen er direct maatregelen worden getroffen.
  • Ter voorkoming van brand is het verboden open vuur in of in de directe omgeving van de gebouwen te ontsteken, zelf elektrische apparatuur (bv. koffiezetapparaten te plaatsen, zelf verlengsnoeren en verdeeldozen aan te brengen en zelf reparaties uit te voeren aan elektrische apparaten en/of installaties.
Laatst gewijzigd:16 augustus 2016 14:32
printView this page in: English