Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Gedrags- en MaatschappijwetenschappenOrganisatieBestuur en CommissiesFaculteitsraad

Medezeggenschap binnen de Rijksuniversiteit Groningen

Medezeggenschap op universitair niveau

Universiteitsraad

De Rijksuniversiteit Groningen wordt bestuurd door het College van Bestuur. Het College van Bestuur is eindverantwoordelijk voor de gang van zaken op de hele universiteit. Het College van Bestuur wordt gecontroleerd en gevraagd en ongevraagd geadviseerd door de universiteitsraad. Zowel personeelsleden als studenten nemen deel aan dit officiële medezeggenschapsorgaan.

Medezeggenschap op facultair niveau binnen GMW

Faculteitsraad

De Rijksuniversiteit Groningen bestaat uit tien faculteiten. Elke faculteit wordt bestuurd door een faculteitsbestuur, vergelijkbaar met het College van Bestuur op universitair niveau. Er is ook een student die de vergaderingen van het faculteitsbestuur bijwoont. Dit is de student-adviseur van het faculteitsbestuur. Het medezeggenschapsorgaan op facultair niveau is de faculteitsraad. Zij vervult een vergelijkbare rol als de universiteitsraad.

Medezeggenschap op opleidingsniveau
Opleidingscommissie

Het onderwijs van de faculteit GMW is georganiseerd in drie opleidingen. Iedere opleiding wordt bestuurd door een opleidingsdirecteur, die verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken. Ook heeft iedere opleiding een eigen medezeggenschapsorgaan: de opleidingscommissie.

Jaarvertegenwoordigingen

Binnen elke opleiding zijn er voor een aantal jaren een jaarvertegenwoordiging. Deze jaarvertegenwoordigingen zijn geen officieel medezeggenschapsorgaan, maar spelen desalniettemin een grote rol in het medezeggenschapsproces. De jaarvertegenwoordigingen bestaan alleen uit studenten, in tegenstelling tot de andere medezeggenschapsorganen. De jaarvertegenwoordigingen lossen problemen op in de cursussen in hun eigen jaar en schrijven evaluaties van elke cursus. Deze evaluaties worden met de desbetreffende docent(en), de opleidingsdirecteur en de opleidingscommissie besproken.

In het diagram hieronder worden alle organen gestyleerd weergegeven.

Bestuursstructuur
Bestuursstructuur
Laatst gewijzigd:26 februari 2019 16:19
printView this page in: English