Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Gedrags- en MaatschappijwetenschappenOrganisatieBestuur en CommissiesFaculteitsraad

Sollicitatie Faculteitsraad

De leden van de faculteitsraad worden via de universitaire verkiezingen gekozen. Deze verkiezingen vinden meestal eind mei plaats (zie ook universitaire verkiezingen). Er kan gestemd worden via ProgressWWW. Aspirant-faculteitsraadleden moeten zich kandidaat stellen voor deze verkiezingen.

Studenten

Elke studentenpartij in de faculteitsraad zorgt voor haar eigen opvolging. De oude fracties zullen in februari of maart sollicitaties uitschrijven voor het samenstellen van een nieuwe kandidaatsfractie. Eind maart moeten de sollicitaties zijn afgerond en wordt er een kieslijst voor elke fractie opgesteld. De leden op de kieslijst kunnen dan campagne voeren om stemmen te winnen tijdens de universitaire verkiezingen. Het aantal zetels dat een partij in de faculteitsraad heeft en welke kandidaten er in de faculteitsraad komen, hangt af van het aantal stemmen die de partijen en de individuele kandidaten tijdens de verkiezingen hebben getrokken.

Na de verkiezingen

De nieuwe studentleden zullen op hun nieuwe functie worden voorbereid door de oude fractie. Dit gebeurt doorgaans tijdens een opleidingsweekend. Zo weten de nieuwe faculteitsraadleden ongeveer wat hen te wachten staat en kunnen zij hun functie goed uitoefenen.

Neem voor meer informatie of als u wilt solliciteren contact op met de studentgeleding van de faculteitsraad.

Het is overigens ook toegestaan om een nieuwe studentenfractie op te richten.

Reglement van orde van de faculteitsraad GMW

Laatst gewijzigd:22 juni 2016 13:45
printView this page in: English