Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Behavioural and Social Sciences Organization Faculty board and committees Educational committees

Educational Committee Teacher Education

2019-2020

De Opleidingscommissie Lerarenopleiding heeft de volgende taken:

  • Advies uitbrengen aan de directeur onderwijs en het faculteitsbestuur over de onderwijs- en examenregelingJaarlijks beoordelen van de wijze van uitvoeren van de onderwijs- en examenregeling
  • (On)gevraagd advies uitbrengen aan de betreffende directeur onderwijs en/of het faculteitsbestuur over onderwijszaken in de betreffende opleiding, waaronder de jaarlijkse studiegids.

De Opleidingscommissie Lerarenopleiding 2019-2020 bestaat uit de volgende leden:

Name Job title Section
Berg, drs A.C. van den Teacher Trainer Chemistry Teacher Education
Boven, M. Studentmember
Eldering, drs M.R.C. Teacher educator Chairperson
Grootemarsink, S. Studentmember
Langen, E.M. de Studentmember
Maandag, drs D.W. Teacher Education, Course coordinator Teacher Education
Mensink, D.C. Studentmember
Rij, Z.H. van Lecturer Educational science / Pedagogy Teacher Education
Siekman, S.D. SAS
Verschoor, C. RSG de Borgen

Vragen of opmerkingen over de taken van de Opleidingscommissie Lerarenopleiding kun je per mail richten aan oclo@rug.nl. De e-mail wordt gelezen door de vice-voorzitter en is vertrouwelijk.

Last modified:13 July 2020 2.13 p.m.
printView this page in: Nederlands