Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Behavioural and Social Sciences

Onderzoeken naar differentiatie in onderwijs van start

NRO-Subsidie voor GION en Lerarenopleiding
16 juni 2015

Twee consortia met onderzoekers uit de faculteit GMW van de Rijksuniversiteit Groningen gaan onderzoek doen naar het inspelen op verschillen tussen leerlingen. Hun projecten gaan in op de aard, kwaliteit en de effecten van verschillende vormen van onderwijsdifferentiatie en de omstandigheden die daarbij een rol spelen. Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) honoreerde de voorstellen in het kader van het onderzoeksprogramma 'Differentiatie in het Onderwijs.

Leerlingenpopulaties worden steeds diverser, zowel in gedragsmatig als cognitief opzicht. Onderwijs op maat ondersteunt de individuele leerbehoeften van leerlingen beter dan de huidige klassikale lespraktijk, zo is de veronderstelling. Volgens de Inspectie van het Onderwijs is het aantal leraren dat weet in te spelen op verschillen tussen leerlingen echter klein. Met het onderzoeksprogramma Differentiatie in het Onderwijs stimuleert het NRO onderzoek naar adaptief onderwijs en differentiatie.

De onderzoeksprojecten worden uitgevoerd door consortia van onderzoekers én betrokkenen uit de onderwijspraktijk. De subsidie gaat naar de onderstaande drie projecten, alfabetisch gerangschikt op achternaam van de hoofdaanvrager.

Project 1: Success for All in Nederlandse context

Success for All is een Amerikaans totaalprogramma voor basisscholen waarvan bewezen is dat het de prestaties van alle kinderen verhoogt, hen plezier in leren geeft en ouders bij het onderwijs betrekt. Adaptieve instructie wordt gecombineerd met doelen stellen, formatief toetsen en coöperatief leren. Momenteel wordt een Nederlandse versie van dit programma ontwikkeld. Dit onderzoek gaat in op de implementatie en de effecten van Success for All (SfA) in Nederlandse context, met speciale aandacht voor differentiatie.

Consortium bestaat uit: prof. dr. R.J. Bosker (RUG) i.s.m. dhr. P. Bootsma (KOC), dr. S. Doolaard (RUG – GION), drs. A. Janssen (Gemeente Groningen – OCSW), drs. R. van Linschoten (Openbaar Onderwijs Groep Groningen (O2G2)) en drs. J. Wind (VCOG).

Project 2: Differentiatie in internationaal perspectief

Hoe presteren Nederlandse leraren in het voortgezet onderwijs op het gebied van differentiëren ten opzichte van buitenlandse collega’s? Onderzoek in Nederland en in Indonesië wijst uit dat differentiatie in de klas positief gerelateerd is aan de betrokkenheid van leerlingen bij de les en bij hun motivatie. Deze studie richt zich op het gedrag van leraren in het voortgezet onderwijs met betrekking tot differentiatie tijdens de les, in vergelijking met leraren uit twaalf andere landen over een periode van drie jaar.

Consortium bestaat uit: dr. M. Helms-Lorenz (RUG) i.s.m. prof. dr. W.J.C.M. van de Grift (RUG), dr. R. Maulana (RUG), drs. G Schuurman (RSG de Borgen), drs. A. Trouwborst (Pieter Zandt scholengemeenschap) en drs. R. Willemsen (Pronova Praktijkonderwijs). Hiernaast werken aan het onderzoek 40 lerarenopleiders en schoolmentoren van 20 scholen en een groot aantal internationale wetenschappers mee.

Naast de twee projecten met RUG-onderzoekers werd door het NRO ook een derde project, onder leiding van de Universiteit Twente, gefinancierd binnen onderzoeksprogramma 'Differentiatie in het Onderwijs'.

Gebaseerd op bericht NRO.

Laatst gewijzigd:29 maart 2019 07:03

Meer nieuws