Skip to ContentSkip to Navigation
About usFaculty of Behavioural and Social Sciences

Don van Ravenzwaaij ontvangt prestigieuze Vidi-beurs voor onderzoek naar hogere betrouwbaarheid van biomedisch onderzoek

01 juni 2018

Don van Ravenzwaaij, onderzoeker bij de Basiseenheid Psychometrie & Statistiek, ontvangt een prestigieuze Vidi-beurs voor zijn onderzoeksvoorstel ‘Hogere betrouwbaarheid van biomedisch onderzoek’. Dit project behelst de ontwikkeling van gereedschap voor het beter evalueren van statistische evidentie, wat de betrouwbaarheid van medicatie op de markt verhoogt. Van Ravenzwaaij is één van de negen RUG onderzoekers die dit jaar een Vidi-beurs ter waarde van 800.000 euro ontvangt. Hiermee kan hij een vernieuwende onderzoekslijn ontwikkelen en zelf een onderzoeksgroep opzetten.

Beschrijving voorstel ‘Hogere betrouwbaarheid van biomedisch onderzoek’

Biomedische wetenschap bevindt zich momenteel in een staat waarin veel wetenschappelijke bevindingen niet succesvol gereproduceerd kunnen worden. Hoe kunnen we dan vertrouwen dat medicijnen die we kopen werken? Dit project behelst de ontwikkeling van gereedschap voor het beter evalueren van statistische evidentie, wat betrouwbaarheid van medicatie op de markt verhoogt.


Vernieuwingsimpuls

Vidi is gericht op onderzoekers die na hun promotie al een aantal jaren succesvol onderzoek hebben verricht. Vidi maakt samen met de Veni- en Vici-beurzen deel uit van de Vernieuwingsimpuls van NWO. Hier binnen zijn onderzoekers vrij om hun eigen onderwerp voor financiering in te dienen. Op deze manier wordt nieuwsgierigheidsgedreven en vernieuwend onderzoek gestimuleerd. NWO selecteert onderzoekers op basis van kwaliteit van de onderzoeker, het innovatieve karakter van het onderzoek, de verwachte wetenschappelijke impact en mogelijkheden voor kennisbenutting.

In totaal dienden in deze Vidi-ronde 571 onderzoekers een ontvankelijk onderzoeksproject in voor financiering. Daarvan zijn 86 gehonoreerd. Dat komt neer op een percentage van 15%. In het online overzicht met toekenningen, ronde 2017 staan de namen van alle laureaten en korte samenvattingen van hun onderzoeksprojecten (Nederlands en Engels).

Don van Ravenzwaaij
Don van Ravenzwaaij
Laatst gewijzigd:04 juni 2018 11:22

Meer nieuws

 • 15 mei 2019

  KNAW Akademiepenning voor Trudy Dehue

  Trudy Dehue, wetenschapssocioloog, publicist en emeritus hoogleraar van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), ontvangt de Akademiepenning van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). De Akademie reikt die prijs eens in de twee jaar...

 • 14 mei 2019

  Een therapeut op vier poten

  ‘Knuffelsessies’ met kittens tegen stress, dieren in verzorgingstehuizen als middel tegen eenzaamheid, voorleesprojecten met honden, zorgboerderijen – de inzet van dieren in de zorg is booming. En met positief resultaat, zo blijkt uit de praktijk. Maar...

 • 30 april 2019

  Klimaatverandering: niks doen heeft ook gevolgen

  Kies je voor de trein of de fiets in plaats van de auto, of recycle je veel? Dan ben je milieuvriendelijk bezig, en dat zou meer benadrukt mogen worden. Daarop wijst Linda Steg, omgevingspsycholoog aan de RUG. Steg doet onderzoek naar de motivaties...