Skip to ContentSkip to Navigation
About usFaculty of Behavioural and Social Sciences

Don van Ravenzwaaij ontvangt prestigieuze Vidi-beurs voor onderzoek naar hogere betrouwbaarheid van biomedisch onderzoek

01 juni 2018

Don van Ravenzwaaij, onderzoeker bij de Basiseenheid Psychometrie & Statistiek, ontvangt een prestigieuze Vidi-beurs voor zijn onderzoeksvoorstel ‘Hogere betrouwbaarheid van biomedisch onderzoek’. Dit project behelst de ontwikkeling van gereedschap voor het beter evalueren van statistische evidentie, wat de betrouwbaarheid van medicatie op de markt verhoogt. Van Ravenzwaaij is één van de negen RUG onderzoekers die dit jaar een Vidi-beurs ter waarde van 800.000 euro ontvangt. Hiermee kan hij een vernieuwende onderzoekslijn ontwikkelen en zelf een onderzoeksgroep opzetten.

Beschrijving voorstel ‘Hogere betrouwbaarheid van biomedisch onderzoek’

Biomedische wetenschap bevindt zich momenteel in een staat waarin veel wetenschappelijke bevindingen niet succesvol gereproduceerd kunnen worden. Hoe kunnen we dan vertrouwen dat medicijnen die we kopen werken? Dit project behelst de ontwikkeling van gereedschap voor het beter evalueren van statistische evidentie, wat betrouwbaarheid van medicatie op de markt verhoogt.


Vernieuwingsimpuls

Vidi is gericht op onderzoekers die na hun promotie al een aantal jaren succesvol onderzoek hebben verricht. Vidi maakt samen met de Veni- en Vici-beurzen deel uit van de Vernieuwingsimpuls van NWO. Hier binnen zijn onderzoekers vrij om hun eigen onderwerp voor financiering in te dienen. Op deze manier wordt nieuwsgierigheidsgedreven en vernieuwend onderzoek gestimuleerd. NWO selecteert onderzoekers op basis van kwaliteit van de onderzoeker, het innovatieve karakter van het onderzoek, de verwachte wetenschappelijke impact en mogelijkheden voor kennisbenutting.

In totaal dienden in deze Vidi-ronde 571 onderzoekers een ontvankelijk onderzoeksproject in voor financiering. Daarvan zijn 86 gehonoreerd. Dat komt neer op een percentage van 15%. In het online overzicht met toekenningen, ronde 2017 staan de namen van alle laureaten en korte samenvattingen van hun onderzoeksprojecten (Nederlands en Engels).

Don van Ravenzwaaij
Don van Ravenzwaaij
Laatst gewijzigd:04 juni 2018 11:22

Meer nieuws

 • 16 juli 2019

  13 Veni-subsidies voor jonge Groningse onderzoekers

  Dertien onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en het UMCG krijgen van NWO een Veni-subsidie in het kader van de Vernieuwingsimpuls. Een mooi resultaat; vorig jaar ontvingen twaalf Groningers een Veni. Veni-subsidies zijn bestemd voor...

 • 10 juli 2019

  Beving van Westerwijtwerd had impact in de wijde omgeving

  De aardbeving van Westerwijtwerd op 22 mei 2019 werd in de gemeenten Loppersum, het Hogeland en Groningen door een grote meerderheid van de bevolking gevoeld. Vrijwel niemand had direct na de beving acute hulp nodig. Wel stelt men kort na de beving...

 • 08 juli 2019

  Zeven RUG-projecten krijgen financiering via de NWA Ideeëngenerator

  De NWO heeft aan 37 out-of-the-box onderzoeksideeën financiering toegekend vanuit de Ideeëngenerator. Een belangrijk kenmerk van de projecten is een mogelijke maatschappelijke impact. Elk van de onderzoekers krijgt 50.000 euro beschikbaar om met samen...