Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Behavioural and Social Sciences

GMW Magazine

GMW Magazine

GMW Magazine is een uitgave van de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen en verschijnt tweemaal per jaar.

Heeft u vragen over het magazine, mailt u dan met communicatie-gmw@rug.nl

1. Winter 2017

2. Herfst 2018

3. Winter 2019

Laatst gewijzigd:28 april 2021 15:50