Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Behavioural and Social Sciences Lerarenopleiding Expertisecentrum Vakdidactiek Noord Dag van Taal, Kunsten en Cultuur

Dag van Taal, Kunsten en Cultuur

De Dag van Taal, Kunsten en Cultuur vindt plaats op vrijdag 20 januari 2023 in het Academie- en Harmoniegebouw in Groningen. Op deze studiedag gaat een keur aan sprekers in op de laatste (wetenschappelijke) ontwikkelingen op het gebied van talen, kunsten en cultuur, waarbij volop aandacht is voor toepassingen in het voortgezet onderwijs. Deze dag wordt georganiseerd door de Rijksuniversiteit Groningen, NHL Stenden Hogeschool en de Hanzehogeschool.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden tot en met zondag 15 januari 2023, of tot het maximumaantal deelnemers is bereikt. Wilt u profiteren van de vroegevogelkorting? Meldt u dan aan voor 16 december 2022.

Contact

Organisatorisch: Suus Siekman, s.d.siekman@rug.nl

Inhoudelijk: Anina Westgeest, a.westgeest@rug.nl