Skip to ContentSkip to Navigation

Aan de slag met je sectie

Zoek je begeleiding op vakdidactische thema's voor je sectie? Onze vakdidactici van biologie, scheikunde, wiskunde en de moderne vreemde talen helpen je om je leerlingen te ondersteunen bij metacognitieve vaardigheden. Het werken aan metacognitieve vaardigheden is een van de meest effectieve interventies uit de NPO-menukaart. Begeleidingstrajecten kunnen dan ook gefinancierd worden uit NPO-middelen.

Versterk probleemoplossingsvaardigheden in de wiskundeles

Het blijkt lastig om in wiskundelessen gestructureerd aandacht te geven aan probleemoplossingsvaardigheden. Een in Japan beproefde aanpak van Teaching Through Problem-solving (TTP) gecombineerd met Lesson Study (LS) bleek voor twee wiskundesecties een krachtige aanpak om te leren over het onderwijzen van probleemoplossingsvaardigheden. Ook aan de slag met TTP in je sectie?

wiskunde | 5-6 sessies | hele schooljaar | kosten in overleg | NPO-interventie

Interesse? Neem contact op met Gerrit Roorda (g.roorda@rug.nl)

Strategieën in de scheikundeles

Probleemoplossen is wat leerlingen het meeste doen binnen de scheikundeles, maar waar we – gek genoeg - weinig aandacht aan besteden op een expliciete manier. We kijken met de sectie scheikunde naar metacognitieve strategieën van leerlingen in diverse thema’s van het vak.

scheikunde | 4-6 sessies | hele schooljaar | kosten in overleg | | NPO-interventie

Interesse? Neem contact op met Alex van den Berg (a.c.van.den.berg@rug.nl)

Denken als een bioloog

Biologen denken in systemen, ecologisch, evolutionair, over vorm en functie en gebruiken diagrammen en figuren om dit denken te stimuleren. Denken als een bioloog moet je leren! Wij gaan graag aan de slag met secties die daar met hun leerlingen meer aandacht aan willen besteden.

biologie | 4-6 sessies | hele schooljaar | kosten in overleg | | NPO-interventie

Interesse? Neem contact op met Deniz Haydar (d.haydar@rug.nl)

MVT à la carte: upgrade je talenonderwijs

Ben je docent Engels, Frans, Duits, Spaans in het voortgezet onderwijs of mbo, en wil je je onderwijs upgraden op een manier die bij jou past? Dan is MVT à la carte bedoeld voor jou. Je stelt zelf een programma op maat samen dat je op een voor jou geschikt moment volgt. Je kunt daarbij kiezen uit 8 online modules (nog te publiceren) waarin we je laten zien hoe je de laatste ontwikkelingen en inzichten kunt vertalen naar je eigen lespraktijk. Wil je daarna samen met collega’s en ons lesideeën uitwisselen en extra inspiratie opdoen? Dan kun je je na twee modules aanmelden voor een fysieke werksessie. Ook zeer geschikt voor secties!

moderne vreemde talen | programma op maat | kosten in overleg

Interesse? Neem contact op met Nadia Gerritsen (n.m.gerritsen@rug.nl) of Inge Elferink (inge.elferink@rug.nl)

Laatst gewijzigd:15 juli 2024 11:03