Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Behavioural and Social Sciences Expertisecentrum GMCP Onderzoek

Lopende onderzoeken

Wij zijn betrokken bij onderzoeksprojecten met betrekking tot gezinnen met meervoudige en complexe problemen en in bijzonder kwetsbare kinderen op lokaal, regionaal, landelijk en internationaal niveau. Hieronder volgen enkele voorbeelden van onderzoeken op de verschillende niveaus:

Lokaal:

In samenwerking met Wij Groningen wordt onderzoek verricht naar nazorgtrajecten voor vrouwen die de intramurale vrouwenopvang hebben verlaten. Wij willen weten hoe de vrouwen de overgang hebben ervaren en wat volgens hen knelpunten en succesfactoren zijn.

Uitvoerend onderzoeker: Robyn Groenewegen (MA-student). Begeleiding: Jana Knot-Dickscheit.

Regionaal:

Arjen van Assen doet in het kader van zijn promotietraject in de drie noordelijke provincies en in samenwerking met het Leger des Heils onderzoek naar de interventie Kinder- en Jeugdcoaching voor kinderen in gezinnen met meervoudige en complexe problemen. Hij richt zich op de vraag in hoeverre en onder welke omstandigheden deze interventie effectief is in het verbeteren van de levenssituatie van kinderen en jongeren.

Begeleiding: Promotor – Wendy Post & Co-promotor Jana Knot-Dickscheit.

Landelijk:

Daniëlle Jansen is consortiumleider van het door ZonMw gesubsidieerde project (nummer: 729300016] [CL2] Zware opvoedproblemen en Multiprobleemgezinnen. Focus van het onderzoek naar acht interventies voor gezinnen met zware opvoedproblemen en gezinnen met meervoudige en complexe problemen ligt op het identificeren van werkzame elementen, dus elementen die bijdragen aan de effectiviteit van de interventies. Jana Knot-Dickscheit is als samenwerkingspartner aan het project verbonden. Loraine Visscher is promotieonderzoeker bij dit project.

Internationaal:

Daniëlle Jansen is projectleider van het internationaal onderzoek naar het verhogen van de vaccinatiegraad bij minderheden en etnische gemeenschappen in Europa. Het project wordt gefinancierd vanuit het EU-programma Horizon 2020.

Laatst gewijzigd:03 februari 2021 14:14