Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Behavioural and Social Sciences Erfgoed GMW Symposium 8 november

Sprekers

Symposium Vrouwenstudies in de jaren '70 en '80

Programma 8 november

14.00 uur: Opening – Mineke van Essen
14.10-14.40 uur: Emancipatie toen en nu – Lezing door Margo Andriessen
14.50 -15.20 uur: Eerste discussieronde
15.20-16.00 uur: Pauze, met filmfragmenten uit ‘Vrouwenstudies aan de RUG in de jaren tachtig’
16.00-16.30 uur: Tweede discussieronde
Vanaf 16.30 uur: De zaal aan het woord & afsluitend drankje.

---

Margo Andriessen was werkzaam als criminoloog bij de RUG en zette een hulpverleningscentrum op voor jeugddelinquenten. In 1984 werd ze verkozen tot lid van het College van Bestuur van de RUG. Daarna was ze o.a. voorzitter van het CvB van de Hogeschool van Amsterdam en lid van de Eerste Kamer.

Jeanne de Bruijn is emeritus professor in gender studies en sociologie. Tot voor kort werkte ze bij het University College Roosevelt in Middelburg en bij de VU. Zij werkte jaren in het buitenland als rector van de Universiteit van de Nederlandse Antillen, als gastdocent op Stanford University, en als Fullbright scholar op de universiteiten van Wisconsin en Washington. Haar onderzoeksthema’s zijn genderkloof op de werkvloer, arbeid en zorg, huiselijk geweld, migratie en integratie en integriteit. Zij is lid van de Raad van Toezicht van de Kinderbescherming regio Amsterdam.

Mineke van Essen studeerde geschiedenis en is emeritus hoogleraar genderstudies aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij houdt zich nu bezig met het erfgoed van de Nederlandse gedragswetenschappen en doet biografisch onderzoek naar pedagogische professionals in het verleden.

Hans Harbers, afgestudeerd en gepromoveerd in de sociologie, was tot voor kort werkzaam aan de Faculteit Wijsbegeerte, Rijksuniversiteit Groningen. Specialisme: Filosofie van Wetenschap, Technologie & Samenleving. Hij is thans werkzaam in de thuiszorg als hulp in de huishouding. Daarnaast is hij actief in het publieke domein als gastspreker, dagvoorzitter, en moderator. Zie www.hansharbers.nl.

José Heesink is nu hoofddocent, bachelor coördinator en leidinggevende van de onderwijseenheid Academic development and Skills bij de afdeling Psychologie van de RUG waar ze in ’85 zelf  afgestudeerde. Zij heeft o.a. samen met Titia Top de populaire cursus Psychologie en Sekse opgezet en het gelijknamige boek geredigeerd.

Alie Schokker is na afronding van haar studie sociologie gaan werken bij de provinciale en gemeentelijke overheid en vervolgens als bestuurder in de jeugdhulp. Nu is zij sinds 9 jaar werkzaam in het hbo onderwijs, als directeur van de academie sociale studies bij de NHL Stenden hogeschool.

Greetje Timmerman is vanaf 2011 als hoogleraar jeugdsociologie verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen, en voorzitter van de Basiseenheid Jeugdstudies sinds 2016. Zij studeerde cum laude af in de onderwijssociologie aan de RUG in 1983. In haar onderwijs en onderzoek stonden emancipatievraagstukken in arbeid, onderwijs, opvoeding en zorg altijd centraal.Laatst gewijzigd:15 oktober 2019 16:08