Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Behavioural and Social Sciences Education BSS Matching procedures

AOLB

matchingsprocedure voor de Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs

Matchingsprocedure

De opleidingsspecifieke matching van de AOLB bestaat in 2021 uit twee verplichte onderdelen en een niet verplicht onderdeel:

  1. een oriëntatiestage van een dag op een basisschool (door aankomend student zelf te regelen) OF twee gesprekken met leerkrachten basisonderwijs (door aankomend student zelf te regelen)
    -VERPLICHT-
  2. een invulbijlage over de stagedag/ gesprekken met leerkrachten
    -VERPLICHT-
  3. mogelijkheid tot het bijwonen van een van de drie digitale inloopspreekuren voor vragen omtrent de opleiding en inschrijving
    -NIET VERPLICHT-

Meer informatie op de elektronische leeromgeving

Na je aanmelding voor de opleiding krijg je een code om in te kunnen loggen op de elektronische leeromgeving (Student Portal) van de RUG. Binnen deze omgeving kun je onder het tabblad matching AOLB meer inhoudelijke informatie over de matchingsactiviteiten vinden.

*Wanneer je eerder ingeschreven hebt gestaan bij de RUG, kun je je inloggegevens achterhalen bij de Centrale Studenten Administratie.

Communicatie

Vanaf je aanmelding zal er met betrekking tot de matching via je RUG-account worden gecommuniceerd.

Inschrijven bij twee instellingen

Studenten AOLB dienen in Studielink een verzoek tot inschrijving in te dienen bij twee instellingen, namelijk bij een Pabo én de RUG. Ze kiezen voor de Opleiding Leraar Basisonderwijs variant AOLB van de Hanzehogeschool óf NHLStenden én ze kiezen voor de opleiding Pedagogische Wetenschappen variant AOLB van de RUG.

Laatst gewijzigd:28 januari 2021 14:06