Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Behavioural and Social Sciences Books

Jeugdzorg met een plus. Wat we wel en nog niet weten over de meest intensieve vorm van jeugdhulp. Coen Dresen, Lieke van Domburgh, Annemiek Harder, Erik Knorth, Marieke Kranenburg, Karin Nijhof, Ignace Vermaes

04 december 2017
Jeugdzorg met een plus

Jeugdzorg met een plus. Wat we wel en nog niet weten over de meest intensieve vorm van jeugdhulp.

Auteurs: Coen Dresen, Lieke van Domburgh, Annemiek Harder, Erik Knorth, Marieke Kranenburg, Karin Nijhof, Ignace Vermaes

Uitgever: Garant (Antwerpen / Apeldoorn)

Pagina’s: 72
Jaar: 2017
ISBN: 978-90-441-3574-9

Deze publicatie gaat over tien jaar JeugdzorgPlus: 2008-2017. Over jongeren met zeer complexe gedragsproblemen die zich aan hulp onttrekken of daaraan onttrokken worden. En over de manier waarop zij het beste geholpen kunnen worden. De jongeren waar het om gaat zijn vaak geen ‘lieverdjes’; ze worstelen met veel negatieve invloeden uit hun omgeving. Daarom kunnen vrijheidsbeperkende maatregelen nodig zijn als onderdeel van de behandeling, maar alleen als er gevaar is en er geen alternatieven zijn.

JeugdzorgPlus staat niet op zichzelf. Effectieve zorg gaat namelijk niet alleen over residentiële behandeling, maar ook over de periode daarvoor en daarna. Besluiten over deze jongeren en over JeugdzorgPlus mogen niet lichtzinnig genomen worden. Hulp aan hen is topsport. Kennis over deze jongeren is daarom belangrijk voor iedereen die met hen te maken heeft: van jeugd/wijkteams, jeugdbeschermers en pedagogisch medewerkers tot studenten, gemeentelijk beslissers en kinderrechters.

Vanuit persoonlijke betrokkenheid en ervaring met deze jongeren is de oproep van de auteurs: Deel kennis met elkaar en maak er samen meer van.

Laatst gewijzigd:21 maart 2024 14:34

Meer nieuws

 • 24 mei 2024

  Lustrum 410 in beeld

  Lustrum 410 in beeld: We zijn alweer over de helft van ons lustrum! Geniet van een paar foto's van het lustrum tot nu toe.

 • 21 mei 2024

  Uitslag universitaire verkiezingen 2024

  De stemmen zijn geteld en de uitslag van de universitaire verkiezingen is binnen!

 • 13 mei 2024

  Moleculen stilzetten

  In zijn laboratorium bouwt natuurkundige Steven Hoekstra aan een opstelling die bestaat uit twee delen: een apparaat dat moleculen van barium-fluoride maakt, en een ander apparaat dat deze moleculen bijna stilzet om ze te kunnen onderzoeken.