Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Behavioural and Social Sciences Books

Uithuisgeplaatste jeugdigen: Sleutels tot succes in behandeling en onderwijs

03 april 2020
.

Uithuisgeplaatste jeugdigen: Sleutels tot succes in behandeling en onderwijs

Author: Annemiek Harder, Erik Knorth en Chris Kuiper (red.)

Uitgever: Uitgeverij SWP, Amsterdam

Pagina's: 264 pagina’s + extra materiaal via internet

Jaar: 2020

ISBN: 978-90-8850-932-2

De hulp aan uithuisgeplaatste jeugdigen staat sterk in de belangstelling. Zo is er veel media-aandacht voor het veelvuldig overplaatsen van jeugdigen die niet meer thuis kunnen wonen, de verzwaring in problematiek en de moeite die het kost om pleegouders te vinden. Het gaat jaarlijks om circa 45.000 jeugdigen. Het is dan ook van groot belang om goede hulp te bieden. Dit boek geeft een overzicht van ‘wat werkt’ in de hulpverlening en het onderwijs.

Op basis van de meest recente kennis uit wetenschap en praktijk wordt in ‘Uithuisgeplaatste jeugdigen’ aandacht geschonken aan werkzame factoren zoals bejegening, behandelrelaties, leefklimaat, samenwerking met ouders, training van professionals en leiderschap. Verder is er aandacht voor veelbelovende interventies gericht op motivatie en autonomie, grensoverschrijdend gedrag, trauma en onderwijsprestaties bij jeugdigen. Ook pleegzorg, gezinshuizen en kleinschalige voorzieningen komen expliciet aan bod.

Het boek is geschikt voor hulpverleners, docenten en studenten in het hoger beroeps- en wetenschappelijk onderwijs, en voor bestuurders en beleidsmedewerkers binnen de jeugdhulp.

Annemiek Harder is bijzonder hoogleraar 'Wetenschappelijk onderbouwde Jeugdzorg en Onderwijs' bij de Erasmus Universiteit Rotterdam, Erik Knorth is emeritus hoogleraar ‘Orthopedagogiek in het bijzonder Jeugdzorg’ aan de Rijksuniversiteit Groningen en Chris Kuiper is lector ‘Transformaties in de Zorg voor Jeugd’ aan de Hogeschool Leiden.

Laatst gewijzigd:08 juli 2020 11:11

Meer nieuws

 • 26 september 2023

  Wat je huisdier wil, is niet altijd wat jij denkt

  In dit interview met onderzoeker Esther Bouma vertelt ze welke invloed mensen kunnen hebben op het welzijn van huisdieren. Daarnaast praat ze over haar adviesbureau, Katsgewijs, waar ze advies geeft met over kattengedrag.

 • 19 september 2023

  Gaswinning in Groningen: opkrabbelen na een fiasco

  Agustin De Julio Pardo onderzoekt hoe de relaties tussen de betrokken partijen binnen de gaswinning in Groningen hersteld kunnen worden na de schade die er de afgelopen jaren is ontstaan.

 • 05 september 2023

  Leren van iedere suïcide

  Diana van Bergen doet onderzoek naar suïcide onder jongeren. Samen met haar collega’s interviewt ze jongeren die een suïcidepoging deden of suïcidale gedachten hebben. Ook spreekt ze met de naasten van jonge mensen die door zelfdoding om het leven...