Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Behavioural and Social Sciences Books

Handboek traumatische rouw

12 november 2018
.

Handboek traumatische rouw

Jos de Keijser, Paul Boelen, Geert Smid

Uitgever: Boom uitgevers Amsterdam
Pagina's: 288
Jaar: 2018
ISBN: 978-902-440-2847

Versterkende rol van traumatisch verlies bij psychische stoornissen

Onverwachts of traumatisch verlies geeft een vergrote kans op het ontwikkelen van allerlei andere stoornissen, zoals angst- en stemmingsstoornissen en middelenmisbruik. Niet elk verlies leidt tot een psychische stoornis, maar als er sprake is van een stoornis speelt verlies daarbij wel vaak een activerende of versterkende rol. De focus van Handboek traumatische rouw is het bieden van handvatten voor diagnostiek en behandeling van nabestaanden met een verhoogd klachtenniveau. Onderzoek wijst uit dat een meerderheid van de nabestaanden na een psychologische behandeling niet meer voldoet aan de criteria voor traumatische rouw.

Meer risico op traumatische rouw voor vluchtelingen en geüniformeerden

Sommige (gewelddadige) doodsoorzaken hebben een dermate sterke impact op de nabestaanden dat het normale rouwproces verstoord raakt. In dit handboek worden de verschillende vormen van verlies met een verhoogd risico op traumatische rouw besproken. Hieronder vallen oorzaken als suïcide, moord, verkeersongevallen, aanslagen, rampen en vermissingen. Ook identificeert Handboek traumatische rouw welke doelgroepen een verhoogd risico hebben, zoals geüniformeerden, hulpverleners en vluchtelingen en heeft oog voor specifieke doelgroepen zoals jongeren, ouderen en nabestaanden na vrijwillige levensbeëindiging.

Link naar publicatie

Laatst gewijzigd:11 februari 2020 15:45

Meer nieuws