Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Behavioural and Social Sciences Books

Handboek traumatische rouw

12 november 2018
.

Handboek traumatische rouw

Jos de Keijser, Paul Boelen, Geert Smid

Uitgever: Boom uitgevers Amsterdam
Pagina's: 288
Jaar: 2018
ISBN: 978-902-440-2847

Versterkende rol van traumatisch verlies bij psychische stoornissen

Onverwachts of traumatisch verlies geeft een vergrote kans op het ontwikkelen van allerlei andere stoornissen, zoals angst- en stemmingsstoornissen en middelenmisbruik. Niet elk verlies leidt tot een psychische stoornis, maar als er sprake is van een stoornis speelt verlies daarbij wel vaak een activerende of versterkende rol. De focus van Handboek traumatische rouw is het bieden van handvatten voor diagnostiek en behandeling van nabestaanden met een verhoogd klachtenniveau. Onderzoek wijst uit dat een meerderheid van de nabestaanden na een psychologische behandeling niet meer voldoet aan de criteria voor traumatische rouw.

Meer risico op traumatische rouw voor vluchtelingen en geüniformeerden

Sommige (gewelddadige) doodsoorzaken hebben een dermate sterke impact op de nabestaanden dat het normale rouwproces verstoord raakt. In dit handboek worden de verschillende vormen van verlies met een verhoogd risico op traumatische rouw besproken. Hieronder vallen oorzaken als suïcide, moord, verkeersongevallen, aanslagen, rampen en vermissingen. Ook identificeert Handboek traumatische rouw welke doelgroepen een verhoogd risico hebben, zoals geüniformeerden, hulpverleners en vluchtelingen en heeft oog voor specifieke doelgroepen zoals jongeren, ouderen en nabestaanden na vrijwillige levensbeëindiging.

Link naar publicatie

Laatst gewijzigd:30 november 2023 12:25

Meer nieuws

 • 13 oktober 2023

  Moniek Tromp benoemd tot Captain of Science van de Topsector Chemie

  Prof. dr. Moniek Tromp is door de minister van Economische Zaken en Klimaat benoemd tot Captain of Science van de topsector Chemie. Zij is per 1 juli 2023 de opvolger van prof. dr. ir. Bert Weckhuysen van de Universiteit Utrecht.

 • 12 september 2023

  Kunst in tijden van AI

  Leonardo Arriagada Beltran verrichtte zijn promotieonderzoek op het raakvlak van computergegenereerde kunst en kunstmatige intelligentie, een technologie die voortdurend in ontwikkeling is. Op 21 september a.s. verdedigt hij zijn proefschrift....

 • 28 augustus 2023

  Harish Vedantham en Casper van der Kooi genomineerd voor Wetenschapstalent 2023.

  Harish Vedantham en Casper van der Kooi zijn door New Scientist genomineerd voor Wetenschapstalent 2023. De verkiezing is bedoeld om jonge wetenschappers en hun onderzoek een podium te geven.