Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Behavioural and Social Sciences Books

Je brein de baas. André Aleman

Over de rol van bewust denken
29 november 2017
Je brein de baas. André Aleman

Je brein de baas. Over de rol van bewust denken

Auteur: André Aleman
Uitgever: Atlas Contact
Pagina's: 223
ISBN: 99789045026978

Gepubliceerd: novemnber 2017

Onderzoek heeft aangetoond dat onbewuste processen in ons brein een grote invloed kunnen hebben op ons gedrag. Van de weeromstuit zijn veel wetenschappers de rol van bewust denken gaan bagatelliseren: het heeft volgens hen slechts een gering effect op ons doen en laten. Dat betekent dat er van een vrije wil ook geen sprake kan zijn.

In dit boek horen we een heel ander geluid: neuropsycholoog André Aleman neemt het op voor het bewuste denken. Hij laat aan de hand van de nieuwste inzichten uit de hersenwetenschap zien dat het menselijk bewustzijn wel degelijk ons gedrag stuurt. Wat je doet en wie je bent, heeft veel te maken met wat je denkt en wilt. Sterker nog, we kunnen bewust ons eigen denken en doen beïnvloeden om onze doelen te bereiken. Hoewel onbewuste processen zeker een rol spelen, laat Aleman zien dat bewust denken onbewuste processen in goede banen kan leiden. Mindfulness en spiritualiteit kunnen daarbij behulpzaam zijn. Het feit dat ons brein ‘bezield’ is, maakt ons uniek.

Laatst gewijzigd:11 februari 2020 15:20

Meer nieuws