Skip to ContentSkip to Navigation
About usFaculty of Behavioural and Social Sciences

Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

De Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen van de RUG is sterk in onderzoek en onderwijs op het gebied van gedrag, denken, leren en samenleven van mensen. Onze theoretisch en methodologisch stevig gefundeerde kennisdomeinen - psychologie, sociologie, pedagogiek, onderwijskunde en vakdidactiek – willen we blijven ontwikkelen.

printView this page in: English