Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Godgeleerdheid en GodsdienstwetenschapOrganisatie

Organisatie

De rol van religie in de huidige samenleving is nationaal en internationaal verre van uitgespeeld. In onze complexe samenleving neemt het belang van wetenschappelijke kennis van religie, cultuur en samenleving toe. Er zijn, misschien wel meer dan ooit, specialisten nodig die met kennis van zaken de betekenis en achtergronden kunnen verhelderen van conflicten en meningsverschillen waarin religie een rol speelt.

Zulke specialisten zijn wij. Ons werk bestaat uit het verder uitdiepen, doorgeven en toepassen van wetenschappelijke kennis over religies vroeger en nu. Lees meer...

printView this page in: English