Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Science and Engineering Our Education School of Science and Engineering CLT ISEC Publications

Publications 2007

Publications in peer-reviewed journals:

Goedhart, M . J. (2007). A new perspective on the structure of chemistry as a basis for the undergraduate curriculum. Journal of Chemical Education, 84(6), 971-976.

Vos, P., Devesse, T.G. & Rassul Pinto, A.A. (2007). Educational Design Research in Mozambique: Starting Mathematics From Authentic Resources. African Journal for Research in Mathematics, Science and Technology Education, 11(2), 51-66.

Witterholt, M., Van Streun, A., Goedhart, M., & Beijaard, D. (2007). Statistisch onderzoek door 3 havo; het leren van statistische onderzoeksvaardigheden. Tijdschrift voor Didactiek der b - wetenschappen, 24 (1,2), 31-58.

Goedhart, M. (2007). Voorbereiden op wetenschapsbeoefening. Uitdagingen voor universitaire bètaopleidingen. Tijdschrift voor Didactiek der b -wetenschappen, 24 (1,2), 101-103.

Book chapters:

Roorda, G., Vos, P. & Goedhart M.J. (2007). The concept of derivative in modelling and applications. In C. Haines, P. Galbraith, W. Blum & S. Khan S. (eds.), Mathematical Modelling (ICTMA 12): Education, Engineering and Economics (pp. 288 - 293).  Chichester, UK: Horwood Publishing.

Vos, P. (2007). Assessment of applied mathematics and modelling: using a laboratory-like environment. In W. Blum, P. Galbraith, H.-W. Henn & M. Niss (Eds.), Applications and Modelling in Mathematics Education; New ICMI Studies Series no. 10 (pp. 441-448). New York: Springer.

Inaugural address:

Goedhart, M.J. (2007). Voorbereiden op wetenschapsbeoefening. Groningen : University of Groningen.

Conference proceedings:

Goedhart, M. J. (2007). Crossing borders between (research into) mathematics and science education. In D. Corcoran & S. Breen (Eds.), Proceedings of second international science and mathematics education conference (pp. 65-74). Dublin: St. Patrick's College of Education.

Pol, H., Pieters, M., van Weert, C. Neue Physik in den Niederlanden. Physik im Kontext, welche Lernlinien ab 2010 in den Niederlanden? In D. Hötteke (Ed.) Naturwissenschaftlicher Unterricht im internationalen Vergleich, Jahrestagung GDCP 2006, Bern (pp. 340-342). Lit Verlag, Berlin.

Pol, H., Harskamp, E.G., Suhre, C. Können digitale Medien, die beim Lösen von Physikaufgaben eingesetzt werden, die Problemlösungsfähigkeiten verbessern? In D. Hötteke (Ed.) Naturwissenschaftlicher Unterricht im internationalen Vergleich, Jahrestagung GDCP 2006, Bern (pp. 394-396). Lit Verlag, Berlin.

Pol, H. Good Practice ANW (Science for public understanding) in den Niederlanden. In D. Hötteke (Ed.) Naturwissenschaftlicher Unterricht im internationalen Vergleich, Jahrestagung GDCP 2006, Bern (pp. 581-582). Bern. Lit Verlag, Berlin.

Book reviews:

Goedhart, M. J. (2007). Book review [Sunal, D. W., Wright, E. L., & Bland Day, J. (Eds.). (2004). Reform in undergraduate science teaching for the 21st century. Greenwich (CT): Information Age publishing]. International Journal of Science Education, 29 (3), 373-377.

Ossevoort, M. (2007). Boekbespreking [Schalk, H. (2006). Zeker weten? Leren de kwaliteit van biologieonderzoek te bewaken in 5vwo. Academische proefschrift VU Amsterdam]. Tijdschrift voor Didactiek der b -wetenschappen, 24 (1&2), 67-71.

Van Streun, A., & Vos, P. (2007).  Boekbespreking [Pijls , M. (2006). Collaborative mathematical investigation with the computer: learning materials and teacher help”, Academische proefschrift UvA, Amsterdam]. Tijdschrift voor Didactiek der b - wetenschappen, 24( 1&2), 57-62.

Conference contributions (non-published):

Andreae, M., Beijaard, D., Goedhart, M.J., & De Glopper, C.M.. (2007). Het bestuderen van leerlingenwerk in docentnetwerken en de invloed daarvan op de professionele ontwikkeling van docenten. Poster presented at the 34e Onderwijsresearchdagen, Groningen, 6-8 juni, 2007.

De Boer, J., & Tolboom, J. L. J. (2007). Interpretatie van kijkpatronen in log files van streaming media servers. Paper presented at the NIOC2007, Amsterdam, The Netherlands.

Goedhart, M.J., Kevenaar, M., Van Lacum, E.B. & Ossevoort, M.A. (2007). Recognition of Scientific Arguments in Research Articles by Undergraduate Biology Students. Poster presented at the 5th ESERA Conference in Malmö, August 21st - August 25th, 2007.

Grgurina, N. & Tolboom, J.L.J. (2007). The Dutch secondary school informatics curriculum - another "polder model," broad in scope, but not too deep? Proceedings of IFIP-Conference on "Informatics, Mathematics
and ICT: A golden triangle", June 27-29, 2007, Boston, USA.

Ossevoort, M. & Goedhart, M.J. (2007). Active collaborative construction of knowledge: the effectiveness on student’s learning using an electronic discussion board in a first-year university biology course. Poster presented at the 5th ESERA conference, Malmö, August 21st - August 25th, 2007.

Pol, H., Harskamp, E. & Suhre, C. Effects of digitally-offered support on the solving of physics problems. Paper presented at the ESERA 2007, Malmö, Sweden.

Roorda, G., Vos, P. & Goedhart, M.J. (2007). Derivatives in applications: describing students’ understanding. In G. Kaiser, F. Garcia & B. Sriraman (eds.), Proceedings of the Working Group on Mathematical Modelling and Applications at the 5th Conference on European Research in Mathematics Education (CERME-5). Nicosia, Cyprus: University of Cyprus.

Vos, P. (2007). The Dutch Mathematics Curriculum: 25 Years of Modelling as Part and Parcel of Mathematics Education. In R.A. Lesh (ed.), Proceedings of the 13th International Conference on Teaching of Mathematical Modelling and Applications (ICTMA-13). Bloomington, IN: Indiana University.

Vos, P. & Roorda, G. (2007). Interpreting Velocity and Stopping Distance; Complementarity, Context and Mathematics. In G. Kaiser, F. Garcia & B. Sriraman (eds.), Proceedings of the Working Group on Mathematical Modelling and Applications at the 5th Conference on European Research in Mathematics Education (CERME-5). Nicosia, Cyprus: University of Cyprus.

Witterholt, M.G, Goedhart, M.J., Beijaard, D., & Van Streun, A. (2007). Netwerk als leeromgeving voor docenten: het leren onderwijzen van statistische onderzoeks­vaardigheden. Paper presented at the 34e Onderwijsresearchdagen, Groningen, 6-8 juni, 2007.

Professional publications:

Apotheker, J. H., & berg, A. C. v. d. (2007). Bepalingen van het gehalte aan vitamine c. NVOX, 32(1), 9-12.

Apotheker, J. H., & Berg, A. C. v. d. (2007). Vet onderzoek bij vetonderzoek. NVOX, 32(3), 123-125.

Apotheker, J. H., & Berg, A. C. v. d. (2007). Bepalingen aan wasmiddelen. NVOX, 32(4), 177-179.

Apotheker, J. H., & Berg, A. C. v. d. (2007). Kleurstoffen. NVOX, 32(6), 274-276.

Tolboom, J.L.J. (2007). Interview met Jan van Maanen. Euclides, 82(4), 133-135.

Vos, P. (2007). De D van ‘Diep’ of de D van ‘Doom’ of gewoon: de D van ‘Doen!’ [The D for ‘deep’ or the D for ‘doom’, or simply: the D for ‘Go for it!’]. Nieuwe Wiskrant, 27 (1), 23-27.

Vos, P. (2007). Feiten en meningen: demografie van docenten [Facts and opinions: demography of teachers]. Euclides, 83(3), 113-114.

Vos, P. (2007). Feiten en meningen: bewijzen en voorbeelden geven [Facts and opinions: proving and giving examples]. Euclides, 83(1), 35.

Vos, P. (2007). Feiten en meningen: gelijktijdigheid en causaliteit [Facts and opinions: simultaneity and causality]. Euclides, 82(7), 250.

Vos, P. (2007). Algebra-prestaties van tweedeklassers: zijn ze voor- of achteruit gegaan? [Algebra proficiencies of grade 8 students: did they improve or not?] Euclides, 82 (4), 129-132.

Reports:

Braber, N.S. den (2007). Schoolboekenanalyse; tussenrapportage van het het onderzoek "Hellingen, snelheden en marginale kosten". Beschikbaar van: http://www.nwo.nl/nwohome.nsf/pages/NWOA_763ATR . Den Haag: NWO.

Vos, P. (2007). Rekenen door Nederlandse tweedeklassers in internationaal perspectief (1982-2003): zijn de prestaties voor- of achteruit gegaan? [Primary mathematics by Dutch grade 8 students from an international perspective: have the attainments improved or not?]. Rapport voor de Expertgroep 'Doorlopende leerlijnen voor taal en rekenen/wiskunde' tbv haar advies aan de minister van OC&W. Enschede/Den Haag: SLO/MinOC&W.

Last modified:11 July 2023 11.42 a.m.