Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Spatial Sciences Organization Lectures and symposia Ruimtelijk Verkiezingsdebat 2012

Thema's

Actuele vraagstukken dragen ruimtelijke consequenties met zich mee. De keuzes die het komende kabinet gaat nemen, hebben daardoor grote gevolgen voor de leefomgeving van huidge en toekomstige generaties. Het Ruimtelijk Verkiezingsdebat 2012 daagt de aanwezige politici uit stelling te nemen in het oplossen van problemen in het hier en nu, met oog voor de toekomst van ruimtelijk Nederland.  

Tijdens het Ruimtelijk Verkiezingsdebat 2012 zullen de aanwezige kandidaatkamerleden met elkaar debatteren over de volgende mogelijke thema's: 

  • Transitie naar duurzame energie. Prioriteit of toekomstmuziek?
  • Leegstand, herstructurering en overcapaciteit van gebouwen. Wie is verantwoordelijk, wie betaalt?
  • Natuur, landschap en leisure. Publieke zaak of vermarkten? En hoe verder met de EHS?

Opzet debat 

Om te zorgen voor een spetterende ambiance worden de kandidaatkamerleden uitgedaagd om op verschillende manieren met elkaar in debat te gaan. Voor de aanwezigen in de zaal is hierbij een directe rol weggelegd. Door te stemmen kunnen zij bepalen over welke stellingen de kandidaatkamerleden met elkaar in debat gaan en wie daarbij als winnaar uit de bus komt.  

  • Voorronde: Als opwarmer van het debat zal wordt de politici de vraag gesteld hoe zij Nederland ruimtelijk voor zich zien in 2040.
  • Ronde 1: Aan de hand van een inleidend filmpje zal de stelling gepresenteerd worden. De debatleider geeft de vertegenwoordiger van elke partij 1 minuut de tijd om zijn visie te verkondingen. Vervolgens kiest de zaal vier politici die met elkaar in debat treden.
  • Ronde 2: De politici debatteren één tegen één over een stelling.
  • Ronde 3: De zaal bepaalt via een stemming welke stelling wordt behandeld. De politici hebben 2 minuten om te reageren, waarna de debatleider doorvraagt op de meest aansprekende reacties.
Laatst gewijzigd:25 oktober 2012 15:26