Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Spatial Sciences Organization Lectures and symposia Ruimtelijk Verkiezingsdebat 2012

Sprekers en experts

Voordat de kandidaatkamerleden met elkaar in debat gaan wordt het Ruimtelijk Verkiezingsdebat 2012 ingeleid door Rijksbouwmeester Frits van Dongen. Frits van Dongen studeerde bouwkunde aan de Technische Hogeschool Delft. In 1985 richtte hij zijn eigen architectenbureau, Van Dongen Architecten, op en op 1 augustus 2011 volgde hij Liesbeth van der Pol op als Rijksbouwmeester. Als Rijksbouwmeester opereert hij op het snijvlak van politiek en ruimtelijk inrichting en vanuit die positie zal Frits van Dongen een inspirerende opening van het debat verzorgen.

Na Frits van Dongen volgt een prikkelend betoog door professor Gert de Roo. Gert de Roo, hoogleraar planologie, zal in zijn inleiding de aandacht van de aanwezigen proberen te vestigen op het belang van de ruimtelijke ordening voor ons land door te laten zien dat er werk aan de winkel is, zowel voor de politiek als voor planologen in de praktijk en wetenschap: welke rol zou aanstormend ruimtelijk talent (studenten en young urban professionals) daarin moeten vervullen?

Voorafgaand aan de discussies worden alle discussiethema's ingelegd met een expertvideo. In de videos zullen de volgende experts uitleggen voor welke actuele dillemma's de politici in de tweede kamer staan met betrekking tot de discussiethema's.

  • Frank de Vries (wethouder RO, gemeente Groningen) over  de transitie naar duurzame energie
  • Ed Nozeman (bijzonder hoogleraar economische geografie) over leegstand, herstructurering en overcapaciteit van gebouwen:
  • Albert Postma (lector scenarioplanning, Stenden Hogeschool) over leisure, natuur en landschap
Laatst gewijzigd:04 december 2014 11:36