Skip to ContentSkip to Navigation
About usFaculty of Spatial SciencesOrganizationLectures and symposiaRuimtelijk Verkiezingsdebat 2012

Debaters

Om te zorgen voor een interessant en levendig debat zullen zoveel mogelijk verschillende politieke partijen vertegenwoordigd zijn tijdens het Ruimtelijk Verkiezingsdebat. Voorlopig hebben de volgende kandidaatkamerleden hun medewerking en aanwezigheid toegezegegd.

Niels van den Berge (Groen Links - nr 8)

Een van de politici die zich in Groningen zal laten horen is Niels van den Berge. Hij is kandidaat Tweede Kamerlid bij Groen Links en staat als nr. 8 op de lijst. Hij is een sterk debater en betrokken politicus met ervaring in het Europarlement en de Tweede Kamer. Daardoor kan hij verbindingen leggen tussen mensen, partijen en tussen de Europese en Nederlandse politiek. Zijn netwerk in de agrarische, milieu- en vluchtelingenwereld gebruikt hij graag om nieuwe, verrassende coalities te smeden.

Betty de Boer (VVD - nr 12)

Net zoals bij het Ruimtelijk Verkiezingsdebat van 2010 zal Betty de Boer het standpunt van de VVD komen verdedigen. Na jaren ervaring in de gemeenteraad van Groningen is zij sinds de verkiezingen in 2010 lid van de Tweede Kamer. Zij is onder andere woordvoerder voor thema's als het g rote stedenbeleid en wijkaanpak, maar ook v olkshuisvesting, bouwen en wonen. Zij wil werken aan het uiterlijk van Nederland.

Marc Jager (CDA - nr 20)

Verder zal Marc Jager zijn standpunten verdedigen. Hij is kandidaat Tweede Kamerlid voor het CDA en staat hier op nr. 20. Hij is lid geweest van zowel de Provinciale als de Gedeputeerde Staten van Groningen. Een van de thema’s die hem motiveert om de Tweede Kamer in te gaan is duurzame energie Hierbij speelt de vraag hoe we elkaar kunnen verleiden tot verandering en welke verantwoordelijkheid de overheid moet nemen. Duurzame energie is niet alleen noodzakelijk voor het klimaat, het is voor Groningen ook een enorme kans op werkgelegenheid, evenals werken aan schone en betaalbare energie.

Ike Teuling (SP - nr 20)

Ike Teuling (1982) is energiedeskundige en chemicus. Tot voor kort was zij werkzaam bij Greenpeace als campagneleider kernenergie. In 2011 bezocht ze als stralingsdeskundige meerdere malen het gebied rond de getroffen kernreactor van Fukushima. Sinds begin dit jaar werkte ze als campagneleider klimaat en energie bij Greenpeace Argentinië.

Bart Vink (D66 - nr 23)

Bart Vink wil Nederland vooruit helpen door tijdig toekomstbestendige keuzes te maken op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling, bereikbaarheid, klimaat, bevolking, economie en regionale verschillen. Als hoofdredacteur van de Nota Ruimte en programmamanager Randstad 2040 droeg hij bij aan sterke steden, een sterke Randstad, investeringen in duurzame gebiedsontwikkeling en ruimtelijk-economische dynamiek. Ook droeg hij bij aan het bevorderen van kennisuitwisseling en handelsrelaties tussen Nederland en India bevorderd door het project Delhi 2050 op te zetten.

Henk Nijboer (PvdA - nr 13)

Tot voor kort was Henk Nijboer werkzaam bij het Ministerie van Financiën. Hij is een geboren en getogen Groninger. Bij de PvdA is hij betrokken bij de doorberekening van het verkiezingsprogramma en houd zich bezig met vragen als hoe maak je de economie sterker en hoe hou je de banen op peil. Op dit moment is hij kandidaat kamerlid bij de PvdA en verkiesbaar op nr. 13.

Laatst gewijzigd:22 november 2017 11:19