Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Ruimtelijke WetenschappenOnderwijsStudiegids

Goedkeuring aanvragen en afstuderen FRW

Om af te kunnen studeren, moet je eerst de onderstaande stappen hebben doorlopen.

Stap 1: aanvragen goedkeuring programma via ProgressWWW


Wanneer je met je bachelorproject bent begonnen moet je binnen 6 weken je goedkeuring van je programma in Progresswww aanvragen. Voor de masterthesis geldt dat wanneer je bent begonnen, je uiterlijk 6 weken voordat je denkt af te studeren je goedkeuring moet hebben aangevraagd.
Je kunt je goedkeuring aanvragen volgens handleiding voor bachelorstudenten en masterstudenten.

Stap 2: uploaden bachelorproject of masterthesis in Nestor

Upload je bachelorproject of masterthesis op de Student Portal: onder “Organizations”: "FSS Evaluation and Archiving ".

Stap 3: aanvragen bachelor- of masterbul

Na het afronden van je programma ontvang je een automatische email waar het aanvraagformulier bachelor- of masterbul is bijgevoegd. De bachelor- of masterbul wordt gedateerd op de dag waarop het laatste studieresultaat is behaald. Vanaf de 1e van de daarop volgende maand hoef je niet meer ingeschreven te staan bij de opleiding. Er zijn verschillende data voor de buluitreiking, daarvan is de inleverdatum voor het aanvraagformulier afhankelijk.

Stap 4: uitreiking bachelor- of masterbul

Bachelorbuluitreikingen vinden twee keer per jaar groepsgewijs plaats in de Senaatskamer van het Academiegebouw. Masterbuluitreikingen vinden drie keer per jaar individueel in een faculteitskamer in het Academiegebouw plaats. Zie de data en uiterste inleverdata van het aanvraagformulier. Op de uitreikingsdatum hoef je niet meer ingeschreven te staan voor de opleiding.

NB: Na afronding van je studie word je niet automatisch uitgeschreven als student. Dit dien je zelf te regelen via Studielink. Ook het eventuele aanvragen van restitutie collegegeld bij de universiteit en het stopzetten van je studiefinanciering/lening bij DUO dien je zelf te regelen. Voor vragen hierover kan je terecht bij de University Student Desk.

(Summa) cum laude


Raadpleeg de Onderwijs- en examenregeling van het jaar waarin je gestart bent met de opleiding voor de voor jou geldende regels voor het (summa) cum laude kunnen behalen van je diploma.

Laatst gewijzigd:19 september 2018 13:42
printView this page in: English