Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Ruimtelijke WetenschappenOnderwijsStudiegids

Goedkeuring aanvragen en afstuderen FRW

Om af te kunnen studeren, moet je eerst de onderstaande stappen hebben doorlopen.

Stap 1: aanvragen goedkeuring programma via ProgressWWW

  • Wanneer je met je bachelorproject bent begonnen moet je binnen 6 weken je goedkeuring van je programma in Progresswww aanvragen.
  • Voor de masterthesis geldt dat wanneer je bent begonnen, je uiterlijk 6 weken voordat je denkt af te studeren je goedkeuring moet hebben aangevraagd.

Je kunt je goedkeuring aanvragen volgens handleiding voor bachelorstudenten en masterstudenten.

Stap 2: uploaden bachelorproject of masterthesis op de Student Portal

  • Upload je bachelorproject of masterthesis op de Student Portal: Organizations: FSS Evaluation and Archiving .

Stap 3: aanvragen bachelor- of masterbul

Vraag je bul aan via het online formulier:

De bachelor- of masterbul wordt gedateerd op de dag waarop het laatste studieresultaat is behaald. Je krijgt een automatische email waarin je afstudeerdatum staat. Vanaf de 1e van de daarop volgende maand hoef je niet meer ingeschreven te staan bij de opleiding. Er zijn verschillende data voor de buluitreiking, daarvan is de inleverdatum voor het aanvraagformulier afhankelijk.

Stap 4: uitreiking bachelor- of masterbul

  • Bachelorbuluitreikingen vinden twee keer per jaar groepsgewijs plaats.
  • Masterbuluitreikingen vinden drie keer per jaar individueel in een faculteitskamer in het Academiegebouw plaats. Zie de data en uiterste inleverdata van het aanvraagformulier.

Op de uitreikingsdatum hoef je niet meer ingeschreven te staan voor de opleiding.

(Summa) Cum Laude


Raadpleeg de Onderwijs- en Examenregeling van het jaar waarin je gestart bent met de opleiding voor de voor jou geldende regels voor het (Summa) Cum Laude kunnen behalen van je diploma.

Laatst gewijzigd:26 november 2018 13:44
printView this page in: English